…IZ KRUGA – VOJVODINA učestvovala na konferenciji: Ka društvu bez seksualnog zlostavljanja – aktuelno stanje i rešenja


Koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na onlajn konferenciji Ka društvu bez seksualnog zlostavljanja – aktuelno stanje i rešenja, koja je organizovana 3. septembra 2021. godine sa početkom u 9 časova, putem ZOOM platforme.

Konferencija je jedan od programa ovogodišnjeg Festivala mentalnog zdravlja, organizovana od strane Instituta za javno zdravlje Vojvodine sa Podružnicom za Južnobački okrug Društva psihologa Srbije i Pokrajinskim zaštinikom građana – ombudsmanom.

Namenjena je stručnoj javnosti, zaposlenima u oblasti socijalne, zdravstvene zaštite, obrazovanja i medija, kao i drugim akterima relevantnim za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva.

U okviru sesije Programi, projekti  – ka promeni stanja, Ivana Zelić govorila je o unapređenju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom, seksualnom obrazovanju i informisanju, stvaranju slike o telu i samopoštovanju, sigurnom seksualnom odnosu, kontroli rađanja, nasilju nad ženama sa invaliditetom i njihovim iskustvima.

Akcenat je takođe stavljen i na mnogobrojne prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom, počevši od nepristupačnih zdravstvenih usluga, kako u pogledu arhitektonske nepristupačnosti, tako i u aspektima neadekvatne medicinske opreme (nedostatak hidrauličnih ginekoloških stolova, neadekvatnih instrumenata) i nedovoljne obučenosti zdravstvenih radnika (socijalna distanca, komunikacijske barijere, nepoznavanje etikecije invalidnosti i upotreba uvredljive terminologije).

Potrebno je raditi na većoj informisanosti mladih devojaka i žena sa invaliditetom o seksualnosti, kontracepciji, sigurnim odnosima i prevenciji nasilja, ali i jačati kapacitete nastavnika, pedagoga, medicinskih i drugih stručnih radnika za rad sa ženama sa invaliditetom. Takođe, važno je obezbediti inkluzivne i pristupačne servise podrške koji štite žene sa invaliditetom od nasilja, uklanjati komunikacijske, informacijske, arhitektonske prepreke i raditi na prevazilaženju stereotipa i predrasuda o seksualnosti i nasilju nad ženama sa invaliditetom – kaže Ivana Zelić.

U okviru plenarnog izlaganja i četiri tematske sesije, 20 akademskih radnika i stručnjaka iz različitih oblasti govorili su o psihološkim aspektima i posledicama seksualnog zlostavljanja, društvenim činiocima koji mogu da utiču na pojavu zlostvaljanja, njegovom razumevanju i tretiranju, ulozi institucija, medija i odnosu drugih stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja prema seksualnom zlostavljanju.

Konferencija je održana u cilju informisanja stručne javnosti o fenomenu seksualnog zlostavljanja, davanja preporuka u radu, podsticanja stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja na razmišljanje i pronalazak rešenja koja će doprineti prevenciji seksualnog zlostavljanja.

Share this post