…IZ KRUGA – VOJVODINA organizovala radionicu za volonterke

Category: Novosti Tags: , , , ,

Ivana Zelić i Miladinka Mijatović, predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA, održale su radionicu Prepoznavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom 3. novembra 2021. godine u omladinskom centru OPENS.

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA je uspostavila saradnju sa Novosadskim volonterskim servisom čiji je cilj promocija pozitivnih vrednosti volonterskog rada u lokalnoj zajednici. U saradnji sa Volonterskim servisom angažovane su volonterke koje će promovisati usluge SOS službe ženama sa i bez invaliditeta koje su izložene porodičnom i partnerskom nasilju.

Voditeljke radionice upoznale su volonterke sa radom Oragnizacije, a zatim su govorile o vrstama invaliditeta i modelima invalidnosti, stereotipima, predrasudama, diskriminaciji i nasilju nad ženama sa invaliditetom, principima u radu sa ženama koje su preživele nasilje i o preporukama za razgovor sa ženama sa invaliditetom (fizičkim, senzornim i intelektualnim).

Tokom radionice prikazani su filmovi Podrška ženama s invaliditetom koje su preživele nasilje i Pristupačnost usluga zaštite od nasilja za žene s invaliditetom, da bi se učesnicama predstavili specifični oblici nasilja nad ženama sa invaliditetom i pristupačnost usluga podrške.

Volonterke su stekla nova znanja o položaju žena sa invaliditetom i preprekama sa kojima se suočavaju na putu izlaska iz situacije nasilja. Posebno su istakle značaj smernica za postupanje u radu sa ženama sa invaliditetom za koje veruju da će im biti korisne u volonterskom radu.

Nakon radionice, volonterke će distribuirati liflete sa kontakt podacima SOS službe tako što će ih u različitim delovima grada ubacivati u poštanske sandučiće građana i građanki Novog Sada. Na taj način će se povećati informisanost žena sa invaliditetom koje su preživele nasilje o dostupnim uslugama podrške.

Share this post