Novinarka Portala o invalidnosti učestvovala na treningu za trenerice za članice grupe Novinarke protiv nasilja


Novinarke protiv nasilja prema ženama je neformalna grupa koju čini preko 80 novinarki i urednica nacionalnih i lokalnih medija koje se organizovano, javno i glasno bore protiv nasilja prema ženama. Osnivanje Grupe su 2017. godine inicirali UNDP Serbia i Fond B92 u nastojanju da se unapredi medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama u Srbiji, podstakne etičko i edukativno informisanje i doprinese izgradnji društva koje ne toleriše nasilje prema ženama.

Mediji se retko bave rodno zasnovanim nasiljem iz edukativnog aspekta, bez konkretnog slučaja kao povoda. Nerazumevanje samog fenomena nasilja, njegove rasprostranjenosti, uzroka i posledica, dovodi do toga da mediji normalizuju nasilje umesto da doprinose njegovoj prevenciji. Iz tog razloga, grupa Novinarke protiv nasilja priprema niz edukativnih programa za novinarke i novinare.

Trening za trenerice za grupu Novinarke protiv nasilja organizovan je sa ciljem da se određeni broj članica grupe obuči za vođenje radionica o medijskom izveštavanju o nasilju prema ženama. Trening je održan u Beogradu i trajao je četiri dana (dva poslednja vikenda u novembru). Ispred Portala o invalidnosti, javnog glasila Organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA, na treningu je učestvovala novinarka Marijana Čanak.

Prvi deo treninga vodile su Jovana Gligorijević, pomoćnica glavnog urednika nedeljnika Vreme i Sanja Pavlović, volonterka Autonomnog ženskog centra. Prvog dana treninga učesnice su sumirale znanja o rodno zasnovanom nasilju, dilemama i predrasudama o tom fenomenu, zakonskim okvirima, femicidu kao najgorem krajnjem ishodu i faktorima rizika. Pored teorijskih znanja o nasilju prema ženama, učesnice su ujedno sticale neophodne veštine za edukativni rad sa odraslima. Drugi dan treninga bio je posvećen seksualnom nasilju i principima novinarskog rada sa preživelima koje žele da podele svoje priče u javnosti.

Na drugom delu treninga učesnice su uvežbavale stečena znanja kroz rad u grupama, pripremajući sopstvene radionice na zadatu temu (rad na trenerskoj matrici, planiranje vremenskog okvira / agenda, postavljanje ciljeva radionice, kreiranje interaktivnih vežbi za učesnike, odabir adekvatnog materijala za medijsku analizu, kako usmeravati diskusiju i komentare, evaluacija rada). Završni deo treninga bio je posvećen bezbednosti novinarki (u redakciji, na terenu, u porodici) i postojećim mehanizmima zaštite. Sve sesije je vodila Jovana Gligorijević. Na kraju edukativnog dela, učesnicama se pridružila Lepa Mlađenović, psihološkinja i aktivistkinja, koja je vodila grupnu sesiju na temu brige o sebi i stres menadžmenta.

Share this post