Ivana Zelić održala predavanje na Odseku za medijske studije


Koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić je 30. novembra 2017.  održala je predavanje studentima i studentikinjama treće godine Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na temu Medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama.

U uvodnom delu predavanja, upoznala je studente i studentkinje su pojmom i vrstama nasilja i najčešćim predrasudama koje se odnose na nasilje u porodici i partnerskim odnosima. Posebna pažnja je bila usmerena na stavove o nasilju koji su formirani pod uticajem medija.

Medijsko izveštavanje u slučajevima nasilja je u velikoj meri senzacionalističko, gde se na žrtvu neretko prebacuje krivica,etiketira se kao promiskuitetna, navodi njeno prethodno bračno stanje, zanimanje i sl. dok se nasilnik predstavlja kao neko ko je dobar, vredan i ugledan i nije jasno šta ga je navelo na nasilje.

U većini slučajeva ne prepoznaje se rodno zasnovano nasilje kao motiv femicida već se navode stereotipna objašnjenja kao što su nezaposlenost, strast, alkoholizam, provokacija žrtve i ljubomora.

Kada se govori o ženama sa invaliditeteom, situacija je još složenija. Mediji pored senzacionalizma koriste i:

  • neadekvatnu terminologiju (bogalj, invalid, prikovana/vezana za kolica, sa posebnim potrebama)
  • predstavljaju žene sa invaliditetom kao „superherojke“ ukoliko su potražile podršku ili prijavile nasilje, a nasilnike kao psihički obolele
  • iznose previše detalja (fotografije, snimke, ispovesti žena)
  • koriste neprimerne naslove i podnaslove
  • podstiču sažaljenje kod čitalaca.

Ovakvo medijsko izveštavanje za posledicu ima formiranje iskrivljene slike o fenomenu nasilja prema ženama. Primetno je i da je malo tekstova o prevenciji, a da se najviše o ovoj temi piše tokom Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama ili kada se desi neki slučaj femicida.

Studentima i studentkinjama su prikazani dobri i loši primeri medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama tokom prošle i ove godine uz napomenu da je prema istraživanju Saveta za štampu  Kodeks novinara Srbije za samo tri meseca ove godine prekršen čak 3191 put.

Na kraju predavanja zaključeno je da su mediji saveznici ženskim organizacijama u borbi protiv nasilja prema ženama jer šalju poruku da izlaz iz situacije nasilja postoji, informišu žene o institucijama i organizacijama koje nude podršku i pomoć, edukuju građane i građanke o problemu nasilja, ruše predrasude ukoliko izveštavaju objektivno, podižu svest javnosti i utiču na promovisanje i primenu zakona.

Studentima i studentkinjama su date osnovne smernice za kvalitetno izveštavanje o nasilju prema ženama jer jedino na taj način mogu dati doprinos suzbijanju nasilja.

Share this post