IZ KRUGA VOJVODINA na stručnom sastanku

Category: Novosti Tags: ,

Izvršna direktorka IZ KRUGA VOJVODINA, Svjetlana Timotić, učestvovala je 11. aprila 2023. godine na stručnom sastanku pod nazivom Tromesečni rezultati primene modela posredovanje u zapošljavanju žrtava nasilja u porodici u Beogradu.

Model posredovanja u zapošljavanju za žrtve nasilja pokrenula je zamenica javnog tužioca Milica Ljubičić na inicijativu Drugog osnovnog javnog tužilaštva i do kraja 2022. godine predstavljen je nadležnim institucijama (tužilaštvima, centrima za socijalni rad, nacionalnim službama za zapošljavanje) u svih 17 beogradskih opština. Potom je koordinatorka za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, zamenica javnog tužioca Gorjana Mirčić Čaluković organizovala obuku za predstavnike svih šest osnovnih javnih tužilaštava, a izrađene su i pisane smernice za organizovanje sastanaka, planiranje mera, praćenje postignutih rezultata, sa primerima zapisnika i evidencija o aktivnostima posredovanja u zapošljavanju za žene koje su preživele nasilje u porodici.

Stručni sastanak je organizovao Autonomni ženski centar uz podršku AVON fondacije, kompanija L’Oreal i Fondacija Kvinna till Kvinna za predstavnike nadležnih ministarstava, Republičkog javnog tužilaštva, viših javnih tužilaštava sa teritorije Srbije, Gradskog centra za socijalni rad Beograd, centara za socijalni rad iz Srbije, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, ženskh organizacija iz Mreže Žene protiv nasilja, međunarodnih organizacija koje rade na sprečavanjem rodno zasnovanog nasilja i ekonomskog osnaživanja žena.

Sastanak je otvorila Anja Zečević i informisala učesnike o pokretanju nove usluge Autonomnog ženskog centra Ekonomsko osnaživanje i informisanje.

Zatim je Gorjana Mirčić Čaluković iznela rezultate tromesečne primene modela posredovanja u zapošljavanju žrtava nasilja u porodici, ali i izazove i mogućnosti primene ovog modela. Navela je da su kroz rad grupe za koordinaciju i saradnju razmatrane potrebe 134 žrtve od kojih za 29 ovaj vid podrške nije pogodana, 90 je još u programu, a za 15 žena je ostvareno zapošljavanje kroz posredovanje. Ovo su podaci za ukupno područje Grada Beograda (svih šest osnovnih javnih tužilaštava i svih sedamnaest filijala nacionalne službe za zapošljavanje i sedamnaest odeljenja centara za socijalni rad). Nakon toga je Milica Ljubičić govorila o osnovnim elementima sastanka za planiranje podrške u zapošljavanju žrtava nasilja u porodici.

O afirmativnim merama Nacionalne službe za zapošljavanje za teže zapošljive kategorije, uključujući žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima, govorila je Željka Zelenović Vuković predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje u Beogradu – filijala Voždovac.

O ekonomskom nasilju i diskriminacija žena na tržištu rada kao prepreci osnaživanja i osamostaljivanja žena žrtava nasilja i značaju institucionalne podrške ženama govorila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Beleška sa sastanka, Smernice za posredovanje u zapošljavanju i snimak stručnog saastanka dostupni su na sajtu Autonomnog ženskog centra.

Share this post