Zoom konferencija: Formiranje Inicijative žena sa invaliditetom za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava

Category: Novosti Tags:

Završna onlajn konferencija u okviru projekta Izgradanja kapaciteta žena s invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) u pet gradova Srbije, održana je u petak, 18. decembra 2020. godine.

Na konferenciji su sumirani rezultati sprovedenih aktivnosti u Raškoj, Temerinu, Užicu, Vranju i Valjevu, nakon čega je formirana Inicijativa žena s invaliditetom koja će nastaviti sa radom na unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena s invaliditetom. Inicijativu čine tim Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA i sve dosadašnje učesnice projekta, a koordinacioni tim je u fazi formiranja.

Konferenciji su prisustvovale predstavnice UNFPAJovana Petrović i Nevena Sović. Ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, konferenciju je otvorila Miladinka Mijatović, a moderirala Ivana Zelić. Prevod na znakovni jezik obezbedila je Nina Baranovski.

Nevena Sović najavila je petogodišnji plan rada na unapređenju položaja žena u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava i istakla da su u godini u kojoj je sve bilo nemoguće ostvareni značajni rezultati, od mapiranja barijera s kojima se žene s invaliditetom svakodnevno suočavaju, preko zagovaračkih akcija, do uspostavljanja mreže za nastavak aktivnosti.

Crtež Maje Jović iz Temerina

Za Užice su seksualna i reproduktivna prava žena s invaliditetom nova tema, pa je prvi korak bio rad na informisanju, kako samih žena, tako i šire zajednice i medija. Udruženje za dečju i cerebralnu paralizu iz Užica organizovalo je okrugli sto na kome su učestvovali predstavnici grada, zdravstvenih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja osoba s invaliditetom. Predstavljena je prezentacija koju su učesnice projekta izradile tokom višemesečne analize konteksta i situacije u domenu seksualnih i reproduktivnih prava i reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom. To se pokazalo kao dobar način da se šira zajednica i donosioci odluka informišu o zakonskoj regulativi, a žene s invaliditetom o načinima ostvarivanja prava.

– Novina na planu zdravstvene zaštite je osnivanje Saveta za zdravlje grada Užica, unutar koga su predstavnici osoba sa invaliditetom zaduženi za praćenje svih važnih odluka i promena u toj oblasti. Jedan od važnih aktuelnih problema je da Dom zdravlja Užice poseduje hidraulični ginekološki sto, ali sama ordinacija nije pristupačna za žene s invaliditetom – rekla je Ana Đokić ispred Udruženja za dečju i cerebralnu paralizu Užice.

U maloj sredini kao što je Raška, invaliditet je tabu sam po sebi; razgovor o seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom dvostruki je tabu.

– Arhitektonske barijere u Raškoj su sveprisutne. Ginekološka ordinacija je surova, ne samo za žene sa invaliditetom. Zbog takvih (ne)uslova, opšte je mesto da se žene nelagodno osećaju pri rutinskim posetama ginekologu, a ne mora da bude tako. Nije naše da molimo, nego je obaveza lokalne samouprave da nam omogući ljudski pristup, poštujući naše dostojanstvo i telesni integritet – rekla je Dušica Sretenović ispred Udruženja Srna iz Raške.

Članice Udruženja Srna organizovale su okrugli sto na kome su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, zaštitnik pacijenata i predstavnici udruženja koja se bave ženskim pravima. Nakon toga, opštinsko veće je u budžet svrstalo kupovinu hidrauličnog ginekološkog stola.

Situaciju u Temrinu predstavile su Monika Žunji i Tanja Srdić, ispred Udruženja Kap:

– Smatramo velikim korakom što smo uopšte otvorile temu seksualnih i reproduktivnih prava žena s invaliditetom, ranije o tome nismo mogle ni da razgovaramo. Ujedno smo imale priliku da uzajamno delimo iskustva i da saznamo kako timovi iz drugih gradova pristupaju mapiranim problemima. Naučile smo mnogo. Nismo ni znale da u Temerinu postoji hidralulični sto, jer je smešten u nepristupačnoj ordinaciji. Uočile smo problem intersekcijske diskriminacije žena s invaliditetom koje su pripadnice manjinskih zajednica u Vojvodini. O svim mapiranim barijerama snimile smo kratak film, koji je predstavljen donosiocima odluka. Obećali su nam podršku.

Pandemija je osujetila uključivanje većeg broja žena iz Valjeva, ali su i pored toga ostvareni dobri rezultati.

– Uspele smo da mapiramo većinu barijera, počevši od arhitektonske nepristupačnosti do nepristupačnosti informacija i prevoza. Unutar zajednice i među donosiocama odluka izostaje razumevanje za samu temu zaštite reproduktivnog zdravlja žena s invaliditetom. Predrasude su primetne, do te mere da je ova tema za veliki broj ljudi tabu, pa se o njoj gotovo uopšte ne govori ili se govori sa nipodaštavanjem. Kako je pandemija već bila u jeku, preostala nam je završna prezentacija u vidu televizijske emisije u kojoj sam gostovala sa lekarkom doma zdravlja. Ona ima iskustva u radu sa ženama s invaliditetom, ali o njihovim izazovima nije ramzišljala na način na koji razmišlja nakon našeg susreta. Postignut je dogovor za buduću saradnju. Dom zdravlja trenutno je kovid ambulanta, zbog čega ne možemo odmah nastaviti započeto, ali uskoro ćemo pokrenuti kampanju za nabavku hidrauličnog ginekološkog stola. Postoje pozitivni primeri u privatnoj ginekološkoj praksi, ali njihove usluge nisu svima dostupne iz finansijskih razloga – navela je Svetlana Janković Beljanski, aktivistkinja iz Valjeva.

Tim žena iz Vranja pripremio je kratak film o o reproduktivnom zdravlju žena s invaliditetom i barijerama kojima su svakodnevno izložene.

– Prepreke nisu uočljive samo u polju reproduktivnog zdravlja i zdravstvene zaštite, prepreke su svuda. Ovaj projekat okupio je snagu ženskih organizacija, udružene smo uspele da uradimo konkretne stvari. U okolnostima kada je zdravstveni sistem preopterećen suzbijanjem virusa, nismo očekivale ni odziv, ni podršku. S druge strane, možda je upravo pandemija uticala na to da nas lekari bolje čuju. Nakon projekcije filma, održan je okrugli sto sa predstavnicima grada i zdravstvenog centra. Zahvaljujući istraživanju koje je prethodilo izradi filma, stekle smo jasnu sliku i znale smo tačno šta tražimo. Hodraulična stolica bila je u crvenoj zoni kovid bolnice, što je bio prvi zadatak. Drugi zadatak bilo je organizovanje preventivnih pregleda za žene s invaliditetom. Održale smo radne sastanke sa načelnicima doma zdravlja i bolnice, da bismo potpisale memorandum o saradnji, kako bi se ženama s invaliditetom omogućile ginekološke zdravstvene usluge. Nedelju dana nakon potpisanog memoranduma, započeta je praksa preventivnih pregleda – navodi Suzana Antić Ristić ispred Odbora za ljudska prava Vranje.

Konferencija je zaključena dogovorom o formiranju Inicijative žena s invaliditetom za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava koja će za početak funkcionisati putem radne fejsbuk grupe. U grupi će biti objedinjeni svi materijali nastali tokom projekta, a grupa će uskoro biti otvorena za javnost i uključivanje novih članica. Ujedno, učesnice projekta imaju priliku da u perspektivi postanu trenerice za ovu oblast.

Share this post