IZ KRUGA VOJVODINA na tribini o nasilju


Koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na tribini Važnost porodice i nasilje kao negativna pojava, koju su organizovali Strukovno udruženje policije dr Rudolf Arčibald Rajs i Udruženje žrtava nasilja HAJR. Tribina je održana 13. maja 2022. godine u Skupštini Grada Novog Sada, povodom obeležavanja Međunarodnog dana porodice.

Tribina je otvorena uvodnim obraćanjem predsednika Strukovnog udruženja policije dr Rudolf Arčibald Rajs, Bobana Pavlovića i predsednice Udruženja HAJR, Hajrije Ramadani.

Na tribini su sumirani rezultati dosadašnjeg rada institucija (policije, centra za socijalni rad i tužilaštva) i nevladinih organizacija u oblasti zaštite od nasilja u porodici. Učesnici tribine su govorili o postupanju policije u slučajevima nasilja, aktivnostima centra za socijalni rad, iskustvima pravnika u zastupanju žena izloženim nasilju u porodici i partnerskom odnosu, multisektorskoj saradnji policije, centra za socijalni rad i tužilaštva u sprečavanju nasilja, nasilju nad Romkinjama i medijskom izveštavanju o nasilju nad ženama.

Ivana Zelić je govorila o položaju žena sa invaliditetom u društvu, nasilju u porodici i izazovima u radu sa ženama sa invaliditetom izloženim nasilju.

Žene sa invaliditetom su u većem riziku od partnerskog i porodičnog nasilja u odnosu na žene bez invaliditeta. Prema ženama sa invaliditetom su najčešće nasilni njihovi partneri, članovi porodice, a neretko i zdravstveni radnici, personalni asistenti i drugi pružaoci usluga. Žene sa invaliditetom doživljavaju sve oblike nasilja kao i žene bez invaliditeta, a takođe su često izložene izolaciji i zanemarivanju (uskraćuje im se voda, hrana, lekovi, pomagala, emocije, zanemaruju interesovanja). Najčešći problem u radu sa ženama sa invaliditetom je neprepoznavanje nasilja od starne samih žena sa invaliditetom, ali i predstavnika institucija, nedostupnost informacija i nepristupačnost službi podrške rekla je Ivana Zelić.

Pored predstavnice Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA na tribini su govorili: Aleksandar Stevanović, psiholog, Visoka škola socijalnog rada, Beograd; Angelina Božin, master socijalna radnica, Centar za socijalni rad u Novom Sadu; Ljiljana Mihajlović, Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad; Ivana Romić, advokatkinja iz Bečeja, Daliborka Vojvodić Tomić, Policijska uprava u Novom Sadu; Damir Kostovski, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu; Dejana Cvetković, Novinarke protiv nasilja nad ženama iz Vranja.

Tribinu je moderirao glumac Slobodan Stefanović.

Foto: Nenad Karlić

Share this post