IZ KRUGA VOJVODINA na okruglom stolu o informisanju osoba sa invaliditetom


Novinarka Portala o invalidnosti, Marijana Čanak, govorila je na okruglom stolu Lekcije iz krize: Kako da se zaustavi društvena isključenost osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa. Okrugli sto je održan u Arhivu Vojvodine, 21. aprila 2022. godine u organizaciji MLMDC- Centra za razvoj Manjinskih i loklanih medija u okviru projekta Manage the Covid with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity uz podršku programa Evropa za građane i građanke.

Događaj je nastavak okruglog stola održanog 2019. godine pod nazivom Kultura i komunikacija, na kojem se govorilo o potrebi i načinima obezbeđivanja pristupačnih informacija osobama sa invaliditetom.

Glavna pitanja za razgovor na ovogodišnjem okruglom stolu bila su: da li se glas osoba sa invaliditetom u dovoljnoj meri čuje, koliku podršku osobe sa invaliditetom imaju od društva i države i pitanje pristupačnosti kulturnih sadržaja i informacija osobama sa invaliditetom i marginalizovanim grupama tokom pandemije.

Marijana Čanak je govorila o uticaju pandemije Kovid-19 na informisanje osoba sa invaliditetom i marginalizovane grupe.

– Pandemija je period kada smo kao društvo mnogo toga mogli naučiti iz iskustava osoba sa invaliditetom. Nepristupačne informacije, uskraćena sloboda kretanja, pojačana briga o sopstvenom zdravlju i zdravlju drugih, uskraćivanje medicinskih i drugih usluga, socijalna distanca i izolacija – sva ta pitanja sa kojima se opšta populacija suočila tokom vanredne situacije za osobe sa invaliditetom su svakodnevni izazovi u redovnim okolnostima. Kada govorimo o informisanju osoba sa invaliditetom, važno je da kanali komunikacije budu pristupačni: da se sadržaji plasiraju u različitim formatima (audio, video sadržaj sa podnapisima, prevod na znakovni jezik, opisi fotografija na internetu) – rekla je Marijana Čanak.

Pored Marijane Čanak, na okruglom stolu govorili su: Stevan Ristić, predsednik Upravnog odbora Asocijacije medija; Jelena Kotević, viša savetnica, šefica odeljenja za pritužbe, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Vladimira Dorčova Valtnerova, glavna i odgovorna urednica portala Storyteller i Željko Bajić, novinar iz Sarajeva. Događaj su moderirale Nataša Heror i Vesna Farkaš, a prevodile na znakovni jezik Ana Keler i Dragana Vrzić.

Share this post