Usluge podrške ženama sa mentalnim invaliditetom


Koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, angažovana je kao predavačica na obuci Podrška ženama sa mentalnim invaliditetom. Obuka je trajala od ponedeljka, 26.10. do nedelje 1.11.2020. godine u Hotelu Vojvodina u Zrenjaninu.

Obuka je realizovana u okviru projekta Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama, čiji su organizatori Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i udruženje građanki FemPlatz, uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za iskorenjivanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund).

Ivana je govorila o seksulanim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena sa invaliditetom, uslugama podrške ženama sa invaliditetom koje su u situaciji nasilja i iskustvima iz prakse.

– Pozvana sam od strane organizatorki obuke zbog dugogodišnjeg iskustva u radu sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta i iskustva u radu sa ženama sa mentalnim invaliditetom koje žive u rezidencijalnim ustanovama. Utisak mi je da se o temama nasilja nad ženama sa mentalnim invaliditetom, a naročito o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju žena sa invaliditetom, još uvek malo govori i zna. To su teme koje zahtevaju mnogo dodatnog rada. Neke od učesnica su se prvi put susrele sa temama seksualnosti i nasilja nad ženama sa invaliditetom, dok pojedine učesnice imaju iskustva u radu. Najčešće postavljana pitanja odnose se na način postupanja kad se žena sa iskustvom nasilja obrati za podršku, koja konkretna pitanja postaviti i gde je uputiti. Nije isto pružiti podršku ženi koja je u instituciji i ženi van institucije, a koja je u nasilju. Predstavnice organizacija žena sa invaliditetom koje su učestvovale na seminaru procenjivale su kapacitete svojih organizacija i način na koji mogu pružati podršku ženama koje žive u instituciji i ženama sa invaliditetom uopšte – kaže Ivana.

Foto: Ivana Zelić, Koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA

U kontekstu projekta, institucionalno nasilje je nasilje koje se dešava u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama i uslugama stanovanja uz podršku. Obuhvata različite vrste nasilja nad ženama koje vrše drugi korisnici, zaposleni u ustanovama ili osobe van ustanova.

Primarne korisnice su žene sa mentalnim invaliditetom koje su u institucionalnom smeštaju ili imaju istoriju institucionalizacije, sa kojima se radi na osnaživanju i informisanju o prevenciji i mehanizmima zaštite od nasilja, samozastupanju i stvaranju neformalnih vidova samopomoći.

Ključne teme obuke bile su: karakteristike života u rezidencijalnoj ustanovi, deistitucionalizacija/re-institucionalizacija, odnos društva prema ženama sa invaliditetom, seksualna i reproduktivna prava žena sa invaliditetom, karakteristike rodno zasnovanog nasilja u rezidencijalnim ustanovama i poslovna sposobnost žena sa invaliditetom.

Svrha obuke je da žene sa invaliditetom, posebno one koje su preživele institucionalno nasilje imaju viši nivo podrške od organizacija koje pružaju usluge ženama u situaciji nasilja.  

Voditeljke obuke su bile Kosana Beker i Biljana Janjić, a gostujuća predavačica Maja Popović iz organizacije MDRI – S.

Share this post