Paralelna pandemija – zaštita žena od rodno zasnovanog nasilja za vreme korona virusa


Povodom obeležavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, učestvovala je na onlajn okruglom stolu Paralelna pandemija – zaštita žena od rodno zasnovanog nasilja za vreme pandemije korona virusa.

Okrugli sto organizovala je Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman (IRIDA), u četvrtak, 10. decembra s početkom u 12 časova, putem Zoom aplikacije. Učestvovali su predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i lokalne zajednice, u cilju pokretanja dijaloga o rodno zasnovanom nasilju za vreme pandemije korona virusa i sistemu zaštite žena, posebno u manje razvijenim gradskim i prigradskim naseljima.

O reagovanju na rodno zasnovano nasilje u uslovima kuće izolacije, iskustvima, podacima institucija i organizacija o stepenu i porastu nasilja tokom pandemije i pristupu sistema zaštite žena govorile su:

  • Nada Padejski Šekerović – psihološkinja, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće, Centar za socijalni rad, Novi Sad
  • Ivana Perić – koordinatorka SOS Ženskog centra
  • Ivana Zelić – koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA
  • Aleksandra Grujić – koordinatorka za omladinski rad, IRIDA

Diskusiju je moderirala Marija Marić, novinarka i suosnivačica mOUTh of the BOX i Dnevnik jedne preduzetnice.

Ovim događajem Irida najavljuje početak druge faze kampanje u okviru projekta Nasilje je uvek izolacija. U prvoj fazi, kampanja je imala za cilj povećanje vidljivosti SOS kontakata podrške organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA i SOS Ženski centar.

– Kampanja se pokazala veoma uspešnom, što potvrđuje povećan broj poziva na SOS telefon. Broj poziva za vreme kampanje bio je tri puta veći nego u istom periodu prethodne godine. Na ovaj način informisale smo žene koje se nalaze u situaciji nasilja o izvorima podrške i poslale poruku da nisu same – kaže Ivana Zelić.

Foto: IRIDA

Nastavak kampanje realizovaće se onlajn i neposrednim delovanjem u lokalnoj zajednici, ali ovog puta u manje razvijenim delovima grada (Klisa, Adice, Telep). S obzirom na to da je reč o zajednicama u kojima pretežno žive građani/ke nižeg socio-ekonomskog i obrazovnog statusa, u njima je stopa rodno zasnovanog nasilja veća. Kampanja će se ujedno sprovoditi i u prigradskim nasiljema (Sremska Kamenica, Sremski Karlovci, Veternik, Futog i Petrovaradin), imajući u vidu da su informacije i usluge SOS podrške ženama u tim naseljima manje dostupne.

Glavna preporuka i zaključak sa okruglog stola jeste neophodnost kreiranja sistemske podrške koja kontinuirano prati sve faze izlaska iz situacije nasilja. Veliki odziv institucija, orgaizacija, građana i građanki, potvrđuje da je neophodno zajedničko uključivanje i delovanje na planu rešavanja ovog problema, tokom pandemije i nakon nje.

Share this post