Info centar u trećem kvartalu 2022. pružio 64 usluge

Category: Novosti Tags: ,

Info centar IZ KRUGA VOJVODINA pruža tačne i pravovremene informacije osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica i zainteresovanoj javnosti o pravima, servisima i uslugama podrške iz oblasti invalidnosti. Saradnice su u periodu od 1. jula do 30. septembra 2022. godine pružile ukupno 64 usluge.

Usluge Info centra u ovom kvartalu primilo je 19 žena, od toga se 13 žena obratilo prvi put (10 bez invaliditeta, 5 sa fizičkim invaliditetom i 4 sa senzornim, mentalnim i kombinovanim invaliditetom i retkom bolešću) i 6 muškaraca – od toga se njih 5 obratilo prvi put (3 sa fizičkim invaliditetom, 1 sa senzornim i 2 bez invaliditeta). IZ KRUGA VOJVODINA je ženska organizacija, zbog čega je više prepoznata među ženama sa invaliditetom, ali nisu retki ni pozivi žena i muškaraca bez invaliditeta koji se obraćaju Info centru kako bi se informisali o pravima svojih roditelja, dece sa invaliditetom ili drugih članova porodice koji imaju invaliditet.

U ovom periodu saradnice Info centra pružile su najviše usluga informisanja (34) o pravima iz oblasti zdravstvene zaštite (zakazivanje preventivnih ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom, informisanje o pravu na porodiljsko bolovanje), socijalne zaštite (ostvarivanje prava na personalnu asistenciju), penzijsko – invalidskog osiguranja (informisanje o pravima bivših boraca, uslovima zapošljavanja osoba sa invaliditetom i kriterijumima za procenu radne sposobnosti) i radnih odnosa (informisanje o povlasticama za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, prestanku radnog odnosa i pravu na godišnji odmor tokom porodiljskog bolovanja). Pored usluga informisanja, pruženo je 16 usluga upućivanja na druge ustanove, institucije, organizacije i službe podrške (Dom zdravlja, Sigurnu žensku kuću, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Fond penzijsko – invalidskog osiguranja, Sazvežđe podrške, Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom, SOS Ženski centar, Centar Živeti uspravno, Organizaciju slepih i slabovidih u Novom Sadu, druge nevladine organizacije, institucije, službe psihološke podrške i pravne pomoći). U okviru usluge individualne psihološke podrške pruženo je 10 usluga osnaživanja korisnica (nakon gubitka bliskog člana porodice, prevazilaženje paničnih napada, anksioznosti, depresije, straha) i 4 usluge konsultovanja sa advokatkinjom (iz oblasti radnih odnosa).

Korisnici usluga su se u najvećem procentu obraćali putem telefona (62%), u manjem procentu putem mejla (15%), putem društvenih mreža Fejsbuka, Instagrama i ZOOM-a (15%), Viber i SMS porukama (8%). Komunikacija putem telefona je za većinu korisnika Info centra najefikasniji način za dobijanje brzih i pouzdanih informacija, naročito kada je reč o korisnicima koji u manjoj meri koriste internet i društvene mreže.

Najveći broj korisnika je iz gradskih sredina (22), a manji iz seoskih (3). Pozivi su upućeni iz Novog Sada, Beograda, Čačka, Kikinde, Novog Grada (Bosna i Hercegovina), Lazarevca, Takova i Begeča.

Usluge Info centra IZ KRUGA VOJVODINA dostupne su korisnicima svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 066/447-040 (poziv, Viber, SMS), putem mejla office@izkrugavojvodina.org, Fejsbuk naloga @izkrugavojvodina i Instagram naloga @iz_kruga_vojvodina.

Rad Info centra IZ KRUGA VOJVODINA u trećem kvartalu 2022. godine podržale su holandska fondacija Mama Cash i Rekonstrukcija ženski fond.

Foto: Pixabay

Share this post