Feminizam bez granica u IZ KRUGA VOJVODINA


IZ KRUGA VOJVODINA se uključila u šestu godišnju Letnju školu Feminizam bez granica u Novom Sadu, jednom od šest gradova u kojima je ove godine održana od 14. do 18. juna 2023. godine. Osim Novog Sada, ostali gradovi u kojima je škola istovremena održana su Atina, Berlin, Lisabon, Nju Delhi i Palermo.

Fokus ovogodišnje Letnje škole Feminizam bez granica je bio na abolicionističkoj brizi kao početnoj tački za razmišljanje o feminističkim praksama otpora u kontekstu trenutnih borbi za ukidanje granica i karceralnih tendencija. Abolicionistička briga je razumevana kao oblik kolektivne brige koji nastoji da predoči i uspostavi svet bez granica, zatvora i karceralne logike, i kao politički odgovor na privatizaciju i uskraćivanje nege, zdravlja, hrane i stanovanja.

Učesnici Letnje škole su 16. juna 2023. godine u vremenu od 9:30 do 12:00 boravili u kancelarijskom prostoru IZ KRUGA VOJVODINA i promišljali zdravlje u okviru radnog dela naslovljenog Prepreke koje sprečavaju osobe sa različitim vrstama invaliditeta da ostvare svoje pravo na zdravlje.

Učesnike su pozdravile Svjetlana Timotić i Suzana Beloš i zahvalile se lokalnoj organizatorki Vanji Petrović na pozivu da IZ KRUGA VOJVODINA bude deo ove značajne svetske feminisitičke akcije.

Radni deo susreta u IZ KRUGA VOJVODINA vodila je Veronika Mitro. Najpre je predstavila aktivnosti i usluge organizacije na  unapređenju i zaštiti prava žena sa invaliditetom i, nakon toga, dala pregled de jure i de facto stanja u oblasti zdravstene zaštite osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. Navela je niz arhitektonskih, komunikacijskih, informacijskih i prepreka proisteklih iz načina pružanja zdravstvenih usluga koje su žene sa invaliditetom koje žive u zajednici i one koje žive u institucijama doživele u nekom stadijuma svog životnog ciklusa, od detinjstva do starosti.

Na druženju u IZ KRUGA VOJVODINA u okviru Letnje škole Feminizam bez granica učestvovalo je dvadeset učesnika iz država širom sveta: Brazila, Hrvatske, Nemačka, Norveška, Makedonije, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Španije, Švedske, i Velike Britanije. Učesnici su pozitivno ocenili druženje i istakli da, iako nisu imale posebnih očekivnja od ovog susreta, dočekani su ljubazno i s poštovanjem, osećali su se dobrodošlo, naučili mnogo toga i proširili svoje horizonte.

Učesnici Letnje škole su aktivno učestvovali u radnom delu. Tokom prezentacije su govorili o zdravstvenoj zaštiti u njihovim državama, iznosili primere kršnjenja ljudskih prava žena sa invaliditetom ali i primere dobrih praksi proisteklih iz ženskog aktivizma kojima su svedočili u svojim lokalnim zajednicama.

Više o Letnjoj školi Feminizam bez granica u IZ KRUGA VOJVODINA vidi na Portalu o invalidnosti.

Share this post