IZ KRUGA VOJVODINA učestvuje u izradi Lokalnog akcionog plana za sprečavanje nasilja nad ženama


Odlukom gradonačelnika formirana je radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Grada Novog Sada za period 2023 – 2025. godine. Članica radne grupe ispred IZ KRUGA VOJVODINA je koordinatorka SOS službe Ivana Zelić.

Radnu grupu čini još 16 predstavnica/ka organizacija i institucija: Komisije za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada, Gradske uprave za opšte poslove, Lokalnog ombudsmana Grada Novog Sada, Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, Gradske uprave za zdravstvo, Gradske uprave za obrazovanje, Gradske uprave za privredu, Biroa za pružanje pravne pomoći, Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Novi Sad, Osnovnog javnog tužilaštva, Višeg javnog tužilaštva, Policijske uprave u Novom Sadu, organizacije civilnog društva Novosadska ženska inicijativa i Gradske uprave za opšte poslove – Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Radnom grupom predsedava Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.

Lokalni akcioni plan će biti u skladu sa Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021 – 2025. godine i regulisaće oblasti prevencije, zdravstvene i socijalne zaštite, pomoći i podrške žrtvama nasilja i ekonomsko osnaživanje žena.

Share this post