IZ KRUGA VOJVODINA na konferenciji Zajedno u borbi protiv nasilja nad ženama


Koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na konferenciji Zajedno u borbi protiv nasilja nad ženama, koju je organizovala Ženska parlamentarna mreža, 25. novembra 2022. godine u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Konferencija je održana u okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u cilju povezivanja i jačanja svih raspoloživih kapaciteta i postojećih aktera u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i zajedničkog angažovanja u pronalaženju rešenja za sprečavanje nasilja nad ženama.

Učesnici su na konferenciji govorili o prevenciji, uzrocima i posledicama rodno zasnovanog nasilja nad ženama, važnosti podizanja svesti javnosti o prisutnosti nasilja i ukazali su na potrebu stalnog unapređenja odgovora društva na problem nasilja u porodici. Na konferenciji je predstavljen i Predlog nacrta programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja za period od 2022. do 2026. godine, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Ivana Zelić je govorila o pružanju podrške ženama sa i bez invaliditeta koje su izložene nasilju, faktorima rizika za nasilje nad ženama, preprekama sa kojima se žene suočavaju prilikom prijavljivanja nasilja, diskriminaciji i specifičnim oblicima nasilja nad ženama sa invaliditetom, medijskom izveštavanju o rodno zasnovanom nasilju i predstavila je smernice za postupanje profesionalaca sa ženama sa invaliditetom koje su izložene nasilju.

Pored Ivane Zelić, na konferenciji su govorile: Maja Miljković, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Nevena Montresor, direktorka Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina MOST, Đenđi Seleši, v.d. pomoćnika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu.

Konferenciji su prisustvovale pokrajinske poslanice i poslanici, odbornice i odbornici iz opština i gradova Autonomne pokrajine Vojvodine, predstavnici Pokrajinske vlade, Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, centara za socijalni rad i nevladinih organizacija.

Konferenciju je moderirala Stojanka Lekić, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže.

Share this post