…IZ KRUGA – VOJVODINA na stručnom skupu o izveštavanju medija

Category: Novosti Tags: , , , , ,

Novinarka Portala o invalidnosti, Marijana Čanak, govorila je na stručnom skupu Osobe sa invaliditetom i mediji – jačanje kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o osobama sa invaliditetom. Skup je organizovao Radio Futog – Zavičajno udruženje Futog 18. novembra 2021. godine u Istorijskom arhivu grada Novog Sada.

Stručni skup je okupio novinare, urednike, vlasnike medija, predstavnike ustanova, organizacija i pojedinaca koji izveštavaju o pitanjima važnim za osobe sa invaliditetom u cilju razmene znanja i iskustava u kreiranju i plasiranju informacija iz oblasti invalidnosti.

Marijana Čanak je predstavila Portal o invalidnosti, internet medij Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA. Govorila je o različitim praksama u izveštavanju o osobama sa invaliditetom, posebno o ženama sa invaliditetom, korišćenju politički korektne terminologije u kreiranju medijskih sadržaja i predstavljanju žena sa invaliditetom u medijima. Istakla je da su žene sa invaliditetom višestruko diskriminisane (po rodnoj osnovi, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji) i da su im uskaćena brojna prava (pravo na brak, partnerski i seksualni život, zapošljavanje, samostalni život i dostojanstvo). Naglasila je da medijski prilozi o ženama sa invaliditetom ne smeju da eksploatišu njihove životne priče, niti uopšte moraju da tematizuju invaliditet.

U medijima i dalje primećujem neadekvatne termine kao što su ‘invalid’, ‘invalidno lice’, ‘nepokretna osoba’, ‘prikovana za kolica’… U pozadini toga je degradirajući odnos prema osobama sa invaliditetom i nerazumevanje njihovog položaja. Česte su dramatizacije, patetični elementi u medijskim prilozima, izjednačavanje invaliditeta sa bolešću i to neizlečivom bolešću, što apsolutno nije tačno. Treba znati da je invaliditet zapravo stanje i da je to jedno od mnogobrojnih ljudskih iskustava, koje samo po sebi nije ni pozitivno, ni negativno, nego je neutralno i na taj način ga treba predstavljati u medijima – rekla je Marijana Čanak.

Pored Marijane Čanak na skupu su govorili Marija Vrebalov Đorđević, savetnica za pristupačnost, Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja, Nataša Knežević, glavna i odgovorna urednica Radio Futoga i Dane Omčikus, autor dokumentarnih filmova iz oblasti invalidnosti. Voditeljka stručnog skupa je bila Aleksandra Dobrin.

Neke od preporuka govornika o medijskom izveštavanju o osobama sa invaliditetom su: korišćenje terminologije koja je usmerena na osobu, a ne na invaliditet (osoba sa invaliditetom umesto invalid), korišćenje termina koji prenose pozitivnu poruku i naglašavaju sposobnosti, a ne ograničenja (osoba koja koristi invaliska kolica, a ne vezana za invalidska kolica), izbegavanje narativa koji prikazuju osobe sa invaliditetom herojima (jer je u pozadini prividnog divljenja puko sažaljenje) ili žrtvama (jadna devojka, nesrećnica, potpuno nemoćna), koliko god ovaj pristup delovao inspirativno i izbegavanje stereotipnog i senzacionalističkog izveštavanja o osobama sa invaliditetom.

Share this post