IZ KRUGA VOJVODINA na sastanku Skupštine Mreže Žene protiv nasilja

Category: Novosti Tags:

Sastanak Skupštine Mreže Žene protiv nasilja održan je 30. i 31. januara 2023. godine u Hotelu New City u Nišu.

Na sastanku Skupštine su učestvovale 23 predstavnice organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja iz svih šest regiona. Iz regiona Vojvodine prisustvovale su: predstavnica koordinirajuće organizacije, IZ KRUGA VOJVODINA, predstavnica Centra za podršku ženama i Zrenjaninskog edukativnog centra.

Tokom dvodnevnog rada, učesnice su izvršile analizu Statuta i Pravilnika o Savezu ženskih nevladinih organizacija Mreže Žene protiv nasilja radi ostvarivanja ciljeva u oblastima: prevencije i zaštite od diskriminacije i svih oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama, ostvarivanja ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, socijalne politike i zaštite, socijalne inkluzije, siromaštva i razvoja, obrazovanja, zdravlja, kulture i medija.

Pored učešća na sastanku Skupštine, predstavnice organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja priključile su se uličnoj akciji koju je organizovao Centar za devojke iz Niša.

Share this post