Prva generacija uspešno završila program SADAŠNJOST INVALIDNOSTI

Category: Novosti Tags: ,

Na svečanosti povodom uspešno završenog Neformalnog obrazovnog programa studija invalidnosti SADAŠNJOST INVALIDNOSTI održanoj 4. jula 2024. u prostorijama IZ KRUGA VOJVODINA u Novom Sadu dodeljeni su sertifikati polaznicima prve generacije koji su odslušali više od 70% teorijske nastave i uradili zaršni rad.

Prisutne polaznke i goste je ispred organizacionog tima programa SADAŠNJOST INVALIDNOSTI pozdravila Veronika Mitro, programska menadžerka IZ KRUGA VOJVODINA i jedna od kreatorki i organizatorki programa.

Veronika Mitro je iskazala zadovoljstvo realizacijom programa, angažmanom predavača iz mnogih gradova Srbije i aktivnim učešćem polaznika, kako u grupi sa ličnim učešćem tako i u grupi koja je patila program na daljinu. Navela je da, nažalost, organizacioni tim nije promovisao program u dovoljnoj meri, ali da je svakako uspeh što je još 58 osoba, pored ukupno 30 polaznika, pratilo jedan ili više, a neki i sve module programa i to personalni asistenti polaznika, prevoditeljke na znakovni jezik, predavači na programu, studenti na stručnoj praksi u IZ KRUGA VOJVODINA i aktivisti organizacija osoba sa invaliditetom.

Veronika Mitro je navela je da je organizacioni tim Obrazovnog programa SADAŠNJOST INVALIDNOSTI prezadovoljan što je uslove za dobijanje sertifikata ostvarilo čak 22 polaznika. Završni radovi su na različite teme i veoma su interesantni i inspirativni. Najviše je onih koji su se bavili temom personalne asistencije i samostalnog života i (ne)pristupačnošću ali na različite načine: teorijski iz perspektive ljudskih prava, istraživački na podacima ankete, opisi komunikacijskih i arhitektonskih barijera, video dokumentovanje loših i dobrih praksi, kampanje za podizanja svesti. Zastupljene su i druge teme: iskustvo ratnog vojnog invalida, iskustvo slepe osobe sa inkluzijom i obrazovanjem, iskustva diskriminacije u zdravstvu, jezik i kultura zajednice gluvih, kako psihologija pomaže osobama sa invaliditetom i slično.

– Posebno mi je zadovoljstvo što je danas sa nama Olivera Pejak Prokeš, članicu Upravnog odbora IZ KRUGA VOJVODINA, sudinica Apelacionog suda u Novom Sadu i osnivačica Ženskog pravosudnog centra, koja će svečano uručiti sertifikate polaznicima – istakla je Veronika Mitro.

Olivera Pejak Prokeš je rekla da je veoma srećna što se tako brzo ostvaruju zaključci konferencije Zašto su nam potrebne studije invalidnosti? održane u decembru 2023.

– Velika mi je čast što ću baš ja uručiti sertifikate uspešnim polaznicima prve generacije i što sam deo ovog značajnog obrazovnog programa. Iako neformalan, SADAŠNJOST INVALIDNOSTI otvara nove perspektive ne samo za osobe sa invaliditetom nego i za stručnjake u različitim oblastima, pa i u mojoj, pravnoj, i nadam se da ćemo ceo program vrlo uskoro preneti na neki pravni fakultet ili akademiju – rekla je je Olivera Pejak Prokeš.  

Prisutni dobitnici sertifikata su abecednim redosledom prozivani, ukratko bi predstavili sadržaj svog završnog rada, podelili sa prisutnima svoja iskustva pohađanja programa SADAŠNJOST INVALIDNOSTI i predloge za unapređenje programa u budućnosti. Polaznici su zadovoljni organizacijom i sadržajem programa, organizacionim timom, pristupačnošću i dobrom energijom prostorija  IZ KRUGA VOJVODINA, predavačima, drugim polaznicima, domaćicom i tehničkom podrškom. Predlažu da se više pažnje posveti širenju programa van zajednice osoba sa invaliditetom, u medije, akademsku zajednicu, stručnu i opštu javnost.

Program SADAŠNJOST INVALIDNOSTI je neformalnog obrazovnog programa studija invalidnosti realizovan je u periodu od 7. aprila do 30. juna 2024. godine i obuhvatao je 32 časa teorijske nastave organizovanih u osam modula i 15 sati praktičnog rada. Moduli su obuhvatili sledeće tematske blokove: Uvod u studije invalidnosti; Pravni okvir zaštite osoba s invaliditetom; Od pokreta za prava osoba sa invaliditetom preko filozofije samostalnog života do usluga u zajednici; (Ne)pristupačnost i dizajn za sve; Iskustva i izazovi osoba sa invaliditetom; Kultura, umetnost, stvaralaštvo i osobe sa invaliditetom; Vidljivost i aktivizam osoba sa invaliditetom; i Žene i invalidnost.

Program SADAŠNJOST INVALIDNOSTI je kreirao i organizovao tročlani organizacioni tim IZ KRUGA VOJVODINA koji čine Anđela Kaur, Veronika Mitro i Svjetlana Timotić. U realizaciji je učestvovao: predavački tim u kom su bili Olja Ilkić, Marija Vrebalov Đorđević, Milesa Milinković, Tatjana Stojšić Petković, Miodrag Počuč, Bojana Rudić Počuč, Milena Stojanović, Ena Todorović, Siniša Tucić, Otilia Velišek-Braško, Mimica Živadinović; učesnici žive biblioteke Marina Jeremić, Branislav Medaković, Marko Nestorović i Suzana Ristanić ; i tim tehničke podrške u sastavu Suzana Beloš, Marija Gabnai, Dajana Erceg Mirjana Jakšić, i Duško Medić.

Realizaciju programa SADAŠNJOST INVALIDNOSTI su podržali Rekonstrukcija ženski fond, Mreža žene protiv nasilja, i članovi organizacija IZ KRUGA VOJVODINA, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik „Ruke govore“.

Share this post