Sastanak Upravnog odbora IZ KRUGA VOJVODINA

Category: Novosti Tags: , ,

U prostorijama Organizacije za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA je 8. juna 2022. godine održan redovan sastanak Upravnog odbora.

Sastanak je sazvala izvršna direktorka IZ KRUGA VOJVODINA, Svjetlana Timotić.

Na sastanku su učestvovale Milesa Milinković, predsednica Upravnog odbora i direktorka Kreativno afirmativne organizacije Parnas, članice Upravnog odbora: Olivera Pejak Prokeš, sutkinja Apelacionog suda u Novom Sadu; Marija Vrebalov Đorđević, diplomirana dizajnerka enterijera i savetnica za pitanja pristupačnosti; Svetlana Janković Beljanski, diplomirana ekonomistkinja i Jana Damjanov, klinička psihološkinja i psihoterapeutkinja. Pored članica Upravnog odbora na sastanku su učestvovale Veronika Mitro, programska menadžerka i urednica Portala o invalidnosti i Ivana Zelić, koordinatorka Službe za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja.

Svjetlana Timotić je otvorila sastanak i predstavila trenutne okolnosti IZ KRUGA VOJVODINA u kontekstu razvoja organizacije od njenog osnivanja do danas. Veronika Mitro je učesnice sastanka upoznala sa trenutnim aktuelnostima u organizaciji i predstavila Plan aktivnosti za 2022. godinu. Ivana Zelić je govorila o saradnji sa organizacijama i institucijama na lokalnom, pokrajisnkom i nacionalnom nivou. Istakla je da Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA u kontinuitetu pruža sve usluge bez obzira na sve izazove. Olivera Pejak Prokeš, smatra da su žene sa invaliditetom nevidljive u pravosudnom sistemu te da je pored informisanja žena sa invaliditetom potrebno raditi na senzibilisanju predstavnika pravosuđa. Svetlana Janković Beljanski svoj doprinos radu IZ KRUGA VOJVODINA posebno vidi u oblasti finansijskog menadžmenta, animiranju žena sa invaliditetom iz Valjeva za uključivanje u aktivnosti organizacije i podsticanje saradnje sa relevantnim telima, institucijama i organizacijama civilnog društva iz Valjeva. Milesa Milinković se zalaže za vidljivost problema i dostignuća žena sa invaliditetom i unapređenje njihovog položaja u društvu. Milesa će raditi na povezivanju IZ KRUGA VOJVODINA sa postojećim inicijativama i mrežama unutar pokreta osoba sa invaliditetom u Srbiji, regionu i svetu. Jana Damjanov će doprineti radu IZ KRUGA VOJVODINA pružanjem podrške u pripremama programa obuke za akreditaciju.

Učesnice sastanka diskutovale su o mogućnosti za obezbeđivanje fondova za rad organizacije iz drugih izvora, kao i preduslove za pokretanje novih inicijativa. Sledeći sastanak zakazan je za septembar 2022. godine.

Share this post