Koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA govornica na tribini Autonomnog festivala žena


Koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na tribini Feministički i ostali kolektivi – u borbi protiv nasilja nad ženama u okviru Autonomnog festivala žena.

Autonomni festival žena održan je u knjižari Bulevar Books, u periodu od 17. do 19. septembra 2021. godine, uz podršku fondacije Rekonstrukcija Ženski fond. Festival je nastao kao rezultat povezivanaja aktivistkinja iz Novog Sada koje iz različitih sfera deluju u borbi protiv nasilja nad ženama. Usmeren je na stvaranje podsticajnog okruženja za promovisanje kulture nenasilja i pokretanje dijaloga u široj društvenoj zajednici u cilju unapređenja položaja žena i rodne ravnopravnosti.

Drugog dana festivala,  18. septembra 2021. godine, s početkom u 18:30 časova, održana je tribina Feministički i ostali kolektivi – u borbi protiv nasilja nad ženama, na kojoj je istaknut značaj neformalnih kolektiva i feminističkih organizacija civilnog društva koje se bave ženskim pitanjima i prevencijom nasilja.

Pored Ivane Zelić, na tribini su govorile Sadija Gicić, socijalna radnica i nekadašnja konsultantkinja na SOS telefonu u Autonomnom ženskom centru i Maša Poznanović, psihološkinja SOS Ženskog centra.

Maša Poznanović, Ivana Zelić i Sadija Gicić

Ivana Zelić govorila je o razumevanju konteksta nasilja i dostupnosti usluga podrške za žene sa invaliditetom, koracima koje je važno preduzeti pri pružanju usluga podrške, kao i postupanju institucija po prijavljivanju nasilja. Žene sa invaliditetom izložene su svim oblicima nasilja kojima su izložene i žene bez invaliditeta, uz dodatno suočavanje sa stereotipima, predrasudama i neosnovanim pretpostavkama o invaliditetu.

Da bismo razumeli položaj žena sa invaliditetom, potrebno je raditi na senzibilizaciji građana, ali i profesionalaca kojima se žene obraćaju za podršku. Značajnu ulogu imaju i mediji koji izbegavanjem senzacionalističkog izveštavanja o žrtvama nasilja mogu doprineti edukaciji javnosti i motivisati žene da prijave nasilje – rekla je Ivana Zelić.

Tokom tribine, video porukama predstavljeni su i drugi ženski kolektivi koji se bave temama nasilja i feminizma, a to su Organizacija Fenomena iz Kraljeva, grupa Novinarke protiv nasilja i stranica Ženska posla. Tribinu je moderirala Milica Kravić Aksamit.

Foto: Mladen Kekić

Share this post