Nedelja žena sa invaliditetom

Category: Novosti

Savez organizacija za zaštitu prava i podršku žena sa invaliditetom – Mreža …IZ KRUGA – Srbija ustanovila je obeležavanje NEDELJE ŽENA SA INVALIDITETOM od 3. do 7. novembra. Prva NEDELJA ŽENA SA INVALIDITETOM počela je uličnim akcijama u ponedeljak, 3. novembra 2014. u 13.00 sati u četiri grada Srbije – Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Ulična akcija u Novom Sadu, koju organizuje …IZ KRUGA – VOJVODINA, održana je na Trgu slobode kod spomenika Svetozaru Miletiću.

Narednih dana u svakom od ovih gradova organizovana je tribina na temu “Servisi podrške ženama sa invaliditetom sa iskustvom nasilja”. Tribina u Novom Sadu održana je u utorak, 4. novembra 2014. u 12.00 sati u prostorijama organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, Bulevar vojvode Stepe 67, Novi Sad.

Cilj ovih aktivnosti bio je da učini vidljivijim vrste podrške koje su neophodne ženama sa invaliditetom sa iskustvom nasilja ali i da podsetiti lokalnu zajednicu i donosioce odluka na težak položaj žena sa invaliditetom, na izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu i sa obavezama lokalnih vlasti da usvoje mere i politike za unapređenje njihovog položaja, a koje proističu iz međunarodnih dokumenata koje je naša zemlja ratifikovala.

Predrasude da je žena kriva za nasilje koje je preživela, vaspitanje i stav društva da se porodica mora sačuvati po svaku cenu, kao i strah od sekundarne viktimizacije, glavni su razlozi zbog kojih, na žalost veliki procenat žena nikada i ne prijavi nasilje. Promovisanje prava na život bez nasilja, kao i podrška u osnaživanju svih žena koje imaju iskustvo rodno zasnovanog nasilja je od suštinskog značaja za postizanje pune ravnopravnosti i eliminisanje diskriminacije žena u svim oblastima društvenog života.

Žene sa invaliditetom su višestruko diskriminisana grupa, a nasilje i diskriminacija kojom su izložene najčešće u porodici, braku ili partnerskim vezama, u Srbiji je još uvek tabu tema o kojoj se nerado govori i još uvek se ne prepoznaje kao takva, jer se invalidnost ne posmatra kroz rodnu perspektivu. Za žene sa invaliditetom je izlazak iz situacije nasilja znatno teži, jer im, između ostalog, institucionalni vid zaštite od nasilja nije dostupan usled arhitektonske i komunikacijske nepristupačnosti, niti postoje servisi podrške koji će im pomoći u svakodnevnom funkcionisanju, da se osnaže i preuzmu kontrolu nad sopstvenim životom.

Share this post