IZ KRUGA VOJVODINA na tribini Zaštita i podrška – stubovi pomoći žrtvama nasilja u porodici


Koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na tribini Zaštita i podrška – stubovi pomoći žrtvama nasilja u porodici, koju je organizovala Sigurna ženska kuća Centra za socijalni rad Grada Novog Sada uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji.

Tribina je održana za studente psihologije, prava, pedagogije, socijalnog rada i medijskih studija, 28. novembra 2022. godine u Novom Sadu, u okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Preko 120 studenata je bilo u prilici da prisustvuje izlaganjima 8 predstavnika institucija i organizacija koje pružaju podršku i pomoć ženama koje su preživele nasilje. Cilj tribine bio je senzibilizacija budućih profesionalaca za prepoznavanje nasilja i upoznavanje sa radom nadležnih službi za zaštitu od nasilja u porodici.

U okviru prvog panela Zaštita žrtava nasilja u porodici – zakonski okvir i procedure, govorili su: Slobodan Josimović, zamenik tužioca u Višem javnom tužilaštvu; Daliborka Vojvodić Tomović, rukovoditeljka Grupe za suzbijanje maloletničke delinkvencije i nasilja u porodici, Policijska uprava u Novom Sadu; Dejana Spasojević, advokatkinja i Daliborka Biljetina, rukovoditeljka Službe za upravno pravne poslove, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada. Prvi panel je moderirala Tamara Srijemac, novinarka RTV Vojvodine.

Ivana Zelić je u drugom panelu Značaj kontinuirane podrške žrtvama nasilja u porodici govorila o pružanju podrške IZ KRUGA VOJVODINA ženama sa i bez invaliditeta koje su izložene nasilju, faktorima rizika za nasilje nad ženama sa invaliditetom, ulozi ženskih nevladinih organizacija i njihovom postupanju u radu sa ženama koje su preživele nasilje i važnosti uključivanja nevladinih organizacija u rad Grupa za koordinaciju i saradnju.

– Uloga ženskih nevladinih organizacija se ogleda u pružanju kontinuirane podrške ženama sa iskustvom nasilja i njihovom osnaživanju da prevaziđu traumatska iskustva, izađu iz nasilnih veza i povrate samopoštovanje. U zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja važno je koordinisano delovanje svih institucija, čime se obezbeđuje adekvatna podrška i zaštita žena koje su izložene nasilju – rekla je Ivana Zelić.

Pored predstavnice IZ KRUGA VOJVODINA, na drugom panelu su govorile: dr Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu; prof. dr Smiljana Milinkov, Odsek za  medijske studije, Filozofski fakultet u Novom Sadu i Mirjana Sremački, rukovoditeljka Službe za zaštitu dece i mladih, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada. Drugi panel je moderirala Ilijana Berber, novinarka RTV Vojvodine.

Studenti i studentkinje su imali priliku da se upoznaju i sa merama porodično pravne zaštite, multisektorskom saradnjom relevantnih subjekata zaštite i načinima medijskog izveštavanja o rodno zasnovanom nasilju.

Share this post