Studijska poseta delegacije iz Moldavije

Category: Novosti Tags:

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA je u sredu, 7. novembra 2018. ugostila deleagciju iz Moldavije, koju čini 16 predstavnika/ca državnih institucija (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite) i nevladinih organizacija, članica nacionalne koalicije Život bez nasilja.

Članovi i članice delegacije uz podršku UN Women kancelarije borave u Srbiji od 5. do 9. novembra 2018. godine u okviru studijske posete o primeni multidisciplinarnog pristupa u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama.

Tokom sastanka u organizaciji …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe, predstavila je rad organizacije i iskustva u vezi sa prevencijom i zaštitom žena sa invaliditetom od nasilja, sa posebnim osvrtom na specifičnost rada SOS telefona, kao i saradanju sa državnim institucijama. Rad Centara za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini, dobre prakse, ali i izazove, predstavila je Danica Todorov, koordinatorka stručnog tima za pilot model Centra za žrtve seksualnog nasilja.

Srbija je jedna od država u regionu koja je primer dobre prakse u oblasti zaštite žena od nasilja, imajući u vidu usvajanje sektorskih protokola, izmene zakona kojima je ova oblast regulisana i multisektorski pristup slučajevima nasilja nad ženama. Tokom ove studijske posete, delegacija iz Moldavije imaće priliku da se susretne sa svim relevantnim akterima u Srbiji u čijoj je nadležnosti zaštita žena od nasilja, kao i sa organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku ženama u situacijama nasilja.

Ivana Zelić

Share this post