Saradnja institucija i nevladinih organizacija u zaštiti žena i dece od nasilja u porodici

Category: Novosti

U okviru sastanka Operativne mreže za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici – ZORA koji je održan u prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Sadu u četvrtak 30. oktobra 2014. u period od 12.00 do 14.00 sati, organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA organizovala je radni sastanak. Predstavnica organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Nikolić, govorila je o saradnji institucija i nevladinih organizacija kroz primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Ivana Nikolić je predstavila osnovne odredbe Konvencije sa posebnim akcentom na članove koji se odnose na rad nevladinih organizacija i SOS telefona i predstavila kampanju Potpisujem i njene dosadašnje rezultate. Ivana Nikolić je posebno istakla da se prema Odluci o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, SOS telefoni ne finansiraju kao usluge socijalne zaštite, već organizacije koje pružaju ove usluge mogu da ostvare sredstva iz budžeta Grada putem javnog konkursa za dotacije nevladinim organizacijama. Isto tako, u Odluci o socijalnoj zaštiti programi podrške ženama koje preživljavaju nasilje nisu eksplicitno navedeni kao programi od interesa za grad Novi Sad.

Predstavnici Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Srednjoškolskog doma Brankovo kolo, Medicinske škole 7.apri, Biroa za pružanje pravne pomoći, Predškolske ustanove Radosno detinjstvo, SOS Ženskog centra, Osnovnog, Prekršajnog i Apelacionog suda i Osnovnog javnog tužilaštva su se saglasili da su usluge SOS telefona ženama koje doživljavaju nasilje koje pružaju ženske nevladine organizacije važna karika u lancu usluga u gradu Novom Sadu za žene u situaciji nasilja. Istakli su da je važno da Grad Novi Sad obezbedi sredstva za ove usluge i da će mreža ZORA biti podrška ženskim nevladinim organizacijama u pregovorima sa lokalnom samoupravom i podržavaće svaku inicijativu koja je u skladu sa Konvencijom.

Na kraju radnog sastanka, svi prisutni predstavnici institucija i organizacija članova mreže ZORA su svojim potpisom dali doprinos kampanji Potpisujem i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Share this post