Regionalni sastanak posvećen podršci žrtvama kriminaliteta u Srbiji

Category: Novosti Tags: ,

…IZ KRUGA – VOJVODINA jedna je od organizacija čiji su kontakt-podaci i opis usluga koje pruža ženama sa i bez invaliditeta sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja uvršteni u publikaciju „Vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji”.

Vodič je u Novom Sadu predstavljen na regionalnom sastanku posvećenom žrtvama kriminaliteta u Srbiji kao jedna od tri publikacije objavljene u okviru projekta Viktimološkog društva Srbije „Podizanje svesti o pravima žrtava u Srbiji”. Kao osnovni cilj objavljivanja Vodiča istaknuta je želja da se žrtvama bilo koje vrste kriminaliteta na teritoriji Repubike Srbije, ali i institucijama i organizacijama koje sa njima dolaze u kontakt, omogući što efikasniji – brži i svrsishodniji – pristup informacijama o podršci koja im je dostupna u njihovom okruženju. Okupljene stručnjakinje i stručnjaci iz centara za socijalni rad, tužilaštava i sudova, organizacija civilnog društva i nezavisnih institucija ovom prilikom su sa predstavnicama izdavača razmenile svoja iskustva u vezi sa komunikacijom sa žrtvama, a što je oblast koju ovaj Vodič očekuje da će unaprediti.

Druga publikacija je „Vodič za žrtve kroz krivičnopravni sistem Srbije”, koji sadrži pojednostavljena objašnjenja pojmova, postupaka pred nadležnim organima i njihovih mogućih ishoda namenjena informisanju osoba koje se odluče da prijave krivična dela počinjena protiv njih. Najveću pažnju prisutnih privuklo je treće, onlajn izdanje u vidu interaktivne mape organizacija i državnih institucija koje pružaju podršku žrtvama. Uz mogućnost pretrage mape po sedištu, nazivu i vrsti organizacije ili institucije, te usluge koje ona pruža žrtvama, osobama koje je koriste dostupne su kontakt-inormacije, ali i detalji o oblasti rada, ciljnim grupama i vrstama podrške više desetina organizacija i institucija.

Pozivajući se na višegodišnje iskustvo organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA u radu sa ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja, kao i na sopstveno iskustvo u oblasti promovisanja ljudskih prava, Ankica Dragin, menadžerka za odnose sa javnošću u …IZ KRUGA – VOJVODINA, tokom diskusije je ukazala na pojedine tehničke aspekte dostupnosti interaktivne mape i mogućnosti njenog promovisanja. Organizatorke, učesnice i učesnici skupa podržali su predlog da se korisnicima mape na što jednostavniji način omogući da preko nje organizacijama šalju poruke, prepoznajući potrebu da se ova mapa promoviše i putem oglasa na društvenim mrežama. Na posebno odobravanje naišao je predlog da se napravi i posebna aplikacija za pametne telefone putem kojih bi ova mapa bila još dostupnija, bez potrebe da joj se pristupa posredstvom internet pretraživača.

Pripremila: Ankica Dragin

Share this post