IZ KRUGA VOJVODINA na tribini povodom obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja


Povodom obeležavanja 18. maja, Dana sećanja na žene žrtve nasilja, koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na tribini Institucionalno postupanje u slučajevima prijave za nasilje u porodici visokog rizika. Tribina je održana u Novom Sadu u organizaciji Autonomnog ženskog centra.

Tribinu je pratilo 40 predstavnika institucija zaštite od nasilja (centara za socijalni rad, tužilaštva, osnovnih i viših sudova, policije, zdravstvenih ustanova), Pokrajinskog ombudsmana i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i predstavnici drugih ustanova i organizacija koje pružaju specijalizovane usluge podrške ženama izloženim nasilju.

Ivana Zelić je govorila o prijavi nasilja u porodici nadležnim institucijama iz perspektive žena sa invaliditetom na osnovu njihovih iskustava.

Najčešće prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom kada odluče da prijave nasilje su nedostatak finasijskih sredstava, strah od neadekvatnog odgovora institucija na nasilje, eskalacije nasilja i nepristupačnosti nadležnih institucija. Pored uobičajenih oblika, žene sa invaliditetom izložene su suptilnijim i teže prepoznatljivim oblicima nasilja. Zbog toga je važno da profesionalci koji rade sa ženama sa invaliditetom znaju da prepoznaju nasilje i da rade na preispitivanju sopstvenih stavova i vrednosti o rodno zasnovanom nasilju i invaliditetu – rekla je Ivana Zelić.

Pored Ivane Zelić, na tribini su govorili: Vedrana Lacmanović, Autonomni ženski centar; Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar i Slobodan Josimović, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Moderatorka tribine bila je Milica Jeremić.

Tribina je održana u cilju razmene iskustava profesionalaca i izazova u radu sa ženama izloženim nasilju, prepoznavanja i uklanjanja rizika od teškog povređivanja ili smrtnog ishoda i davanju preporuka za njihovo prevazilaženje.

Share this post