Akcija povodom Međunarodnog dana porodice

Category: Novosti

Povodom Međunarodnog dana porodice, organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA je u sredu 15. maja u periodu od 11 do 12 časova, u saradnji sa JKP TRŽNICA Novi Sad sprovela informativnu akciju na Futoškoj pijaci.

Ovom prilikom smo želeli da utičemo na povećanje vidljivosti porodičnog nasilja. Građanke su bile u prilici da se tokom razgovora sa aktivistkinjama organizacije upoznaju sa radom organizacije i SOS telefonom …IZ KRUGA – VOJVODINA, kao i sa jedinstvenim SOS telefonom Mreže SOS VOJVODINA. Podeljen je informativni materijal (flajeri o SOS telefonu i institucijama za podršku ženama izloženim nasilju).

Broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici raste iz godine u godinu, a nasilju su najviše izložene žene. Ovaj dan je prilika da se radi na podizanju svesti šire javnosti i da se ukaže na problem nasilja u porodici, kao najrasprostranjenijeg oblika kršenja ljudskih prava.

Share this post