IZ KRUGA VOJVODINA na info sesiji projekta Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Category: Novosti, VESTI

IZ KRUGA VOJVODINA odazvala se pozivu za saradnju i zajedno sa predstavnicima drugih organizacija osoba sa invaliditetom (Udruženje distrofičara južnobačkog okruga,  Saveza udruženja distrofičara Vojvodine, Udruženje za multiplu sklerozu, Udruzenja za podrsku osobama sa autizmom Novog Sada) učestvovala je 24.2.2023. na jednosatnom predstavljanju projekta „Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetomu Srbiji“.  Info sesiju je organizovao Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbrije (CILS) u poslovnom prostoru Udruženja za podrsku osobama sa autizmom u Novom Sadu.

Na info sesiji je aistentkinja projekta Mimica Živadinović podelila učesnicima osnovne informacije o projektu i pozvala ih da se uključe u realizaciju projektnih aktivnosti koje se budu ostvarivale u Novom Sadu i za čiju realizaciju je direktno odgovoran CILS.

Projekat uz podršku USAID realizuje Forum mladih sa invaliditetom sa partnerima (Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i CIL). Sprovodi se u šest opština/gradova u Srbiji ( Niš, Valjevo, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin i Subotica) i traje četiri godine. Ciljevi projekta su: Unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom radi razvijanje veština i dobijanja potrebne obuke neophodnih za obezbeđivanje zapošljavanja; Razvoj preduzetništva za osobe sa invaliditetom kako bi mogli da dođu do kapitala, tržišta, tehničke podrške i mreža na jednakoj osnovi sa drugima; Promovisanje okruženja koje odgovara Inkluzivnom ekonomskom razvoju osoba sa invaliditetom.

Odgovornost CILS-a je da obezbedi ostvarivanje trećeg cilja kroz izradu Studije o zapošljavanju osoba sa invlaiditetom, organizaciju okruglih stolova i realizaciju kampanja zastupanja i zagovaranja i upravo u tim aktivnostima računa na podršku prisutnih.

Prisutne predstavnice organizacije osoba sa invaliditetom informisane su o realizaciji ovog značajnog projekta koji unapređuje izuzetno važnu teme za sve žene i muškarce sa invaliditetom.

Share this post