Ženski pokret u Novom Sadu danas

Category: Novosti Tags:

Udruženje Ženske studije i istraživanja i Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA okupili su članice novosadskih ženskih mreža, organizacija civilnog društva, inicijativa i stručnjakinja na sastanak povodom Dana žena.

Sastanak posvećen ženskom aktivizmu i ženskom pokretu održan je 10. marta od 12.00-14.00 u prostorijama Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA.

Profesorka emerita dr Svenka Savić, jedna od osnivačica Ženskih studija i istraživanja, dala je kratak istorijat novosadskog ženskog pokreta, od devedesetih godina prošlog veka do danas. Novinarka i aktivistkinja Milica Kravić predstavila je novosadsku feminističku mrežu u nastajanju, organizacije i pojedinke unutar nje, kao i ciljeve i aktuelne izazove umrežavanja. Učesnice sastanka zajednički su mapirale resurse ženskog pokreta u Novom Sadukakve potencijale, znanja, iskustva, informacije, vrednosti i materijalne resurse posedujemo, šta možemo da ponudimo jedne drugima i koji su nam resursi neophodni za dalji rad. Sastanak je ispred Ženskih studija moderirala Ana Bu.

Sastanak je organizovan sa ciljem da se postojeći resursi identifikuju i međusobno povežu, kao i da se utvrdi moguća sinergija, saradnja i uslovi za bolje iskorišćavanje postojećih resursa.

Share this post