Mreža Sos Vojvodina i Unija poslodavaca potpisale Memorandum o saradnji

Category: Novosti

Mreža SOS Vojvodina i Unija poslodavaca Vojvodine su u utorak, 17. marta 2015. godine, u Novom Sadu potpisale Memorandum o saradnji koji bi trebao da podstakne društveno i socijalno odgovorno ponašanje među poslodavcima. Memorandum je u ime Unije poslodavaca Vojvodine potpisao njen predsednik Stanko Krstin, a u ime Mreže SOS Vojvodina, koordinatorka Đurđica Ćazić.

Ivana Nikolić, predstavnica organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, jedne od 6 organizacija članica Mreže SOS Vojvodina, govorila je o važnosti ekonomskog osnaživanja višestruko marginalizovanih grupa kao što su žene sa invaliditetom, kao i o problemima sa kojima se one susreću prilikom zapošljavanja.

Predsednik Unije poslodavaca Vojvodine je istakao da se mora razmišljati o društveno odgovornom poslovanju, kao i da nije dovoljno da obaveza poslodavca bude jedino isplaćivanje obaveza prema državi i zaposlenima. Već da odnos prema svakom zaposlenom treba da bude dostojanstven.

Potpisivanje Memoranduma
Potpisivanje Memoranduma

O radu Mreže SOS Vojvodina i njenim članicama govorila je koordinatorka Đurđica Ćazić. Ona je navela da Mrežu čini šest ženskih organizacija iz Vojvodine, a osnovana je sa ciljem da putem SOS telefona ženama pruže informativno-psihološku i pravnu podršku.

Ispred Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova govorila je Anita Beretić, koja je naglasila značaj civilnog sektora u razvijanju novih strategija u borbi protiv nasilja prema ženama.

Potpisivanju Memoranduma o saradnji prisustvovali su i predstavnici kompanije Gomeks, koja je u prethodnoj godini podržala rad Mreže SOS Vojvodina.

O događaju je izveštavala Novosadska televizija, a vest o potpisivanju Memoranduma o saradnji objavljena je i na sajtu Pokrajinske Vlade.

Share this post