Poseban izveštaj o diskriminaciji žena

Category: Novosti

Predstavnice organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić i Ivana Nikolić su u u utorak 5.maja 2015. godine prisustvovale predstavljanju Posebnog izveštaja o diskriminaciji žena Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine. Sednica je održana u Domu Narodne skupštine.

Na sednici su govorili: Meho Omerović – predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine RS, Zorana Mihajlović potpredsednica Vlade RS i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Gordana Čomić – potpredsednica Narodne skupštine RS i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže, Irena Vojačkova Solorano – direktorka Kancelarije UN u Srbiji i Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti RS.

Meho Omerović je istakao da su žene izložene nasilju pre svega zato što su žene, što su fizički slabije da se odbrane od nasilnika i što nisu ekonomski nezavisne, dok je Zorana Mihajlović izjavila da se na pitanju rodne ravnopravnosti treba dosta raditi i najavila je da će se formirati nova radna grupa za usklađivanje porodičnog i krivičnog zakona.

predstavljanjeizvestaja
Predstavljanje Izveštaja u Domu Narodne skupštine

Nevena Petrušić je rekla da su žene diskriminisane u svim oblastima javnog i privatnog života u Srbiji, a da su posebno diskriminaciji izložene žene koje su višestruko marginalizovane kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, starije žene, devojčice, žene sa sela, imigratkinje. Žene su slabije zastupljene na mestima na kojima se odlučuje, izložene su diskriminaciji prilikom zapošljavanja, dok se u medijima prikazuju steretipno i seksistički, a nasilje kojem su izložene se predstavlja na senzacionalistički način. Ipak, ona smatra da su učinjeni brojni pomaci u odnosu na prethodne godine i ističe da smo na dobrom putu.

Share this post