Iskustvo IZ KRUGA VOJVODINA u publikaciji “Ako si tiha, nevidljiva si”

Category: Novosti Tags: , , ,

Holandska ženska fondacija Mama Cash je 3. februara 2022. godine predstavila publikaciju Ako si tiha, nevidljiva si želeći da sa donatorima, drugim ženskim fondovima, feminističkim pokretima i pokretima za prava osoba sa invaliditetom podeli svoje spoznaje o tome kako da se feminističkom aktivizmu za prava osoba sa invaliditetom pruži bolja podrška.

Ovo je zbirka priča nastalih na osnovu dubinskih intervjua sa liderkama osam grupa iz različitih krajeva sveta, među kojima je i IZ KRUGA VOJVODINA. Priče sadrže njihove glasove, rad, snove i izazove, i šta kažu da im je potrebno od donatora i drugih aktivista za socijalnu pravdu. Zajedničko za sve grupe o čijem aktivizmu ovde saznajemo je da kroz feministički pristup rade na unapređenju prava žena sa invaliditetom i da ih dugoročno finansijski podržava Mama Cash.

Mama Cash finansira feminističke grupe i pokrete koje vode žene, devojke, trans i interseksualne osobe i koje zastupaju one koje imaju benefit od rada grupe i u čijoj agendi su problemi kojima se retko ko bavi, a zahtevaju dokaze o istinitosti, jer osvetljavaju osnovne uzroke opresije i podstiču promenu koja transformiše sisteme i društva.

Poslednjih godina broj zahteva za finansiranje od grupa žena i devojaka sa invaliditetom koje je Mama Cash primila je značajno porastao u odnosu na prethodni period, što su u fondaciji razumele kao znak da je baviti se problemima žena sa invaliditetom urgentno, ali i pokazatelj energije koju feminističke aktivistikinje koje se zalažu za dostizanje pravde za osobe sa invaliditetom unose u svoje organizovanje i rast svojih pokreta.

Ako si tiha, nevidljiva si sadrži priče iz Bangladeša (Women with Disabilities Development Foundation), Kolumbije (Colectiva Polimorfas), Indije (Anjali), Izraela (Women’s Security Index Coalition), Kirgistana (Nazyk Kyz), Madagaskara (Association des Femmes Handicapées de Madagascar), Srbije (IZ KRUGA VOJVODINA) i iz jedne zemlje koja ostaje neimenovana iz bezbednosnih razloga.

Iako su sva iskustva različita, primetne su zajedničke teme: borba protiv stigmatizacije osoba s invaliditetom (koje opšta populacija vidi kao manje vredne ili kao pasivne primaoce pomoći); važnost udruživanja, otklanjanje internalizovanih stereotipa i izgradnja autonomije; potreba za intersekcijskim pristupom; potreba za donatorima koji slušaju i čuju.

Ako si tiha, nevidljiva si na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Izvor: Report: If you stay quiet, you stay invisible

Share this post