IZ KRUGA VOJVODINA na susretu predstavnika Saveta Evrope sa novosadskim organizacijama


Programska menadžerka IZ KRUGA VOJVODINA i urednica Portala o invalidnosti, Veronika Mitro, učestvovala je na radnom sastanku predstavnika Saveta Evrope i lokalnih nezavisnih insitucija i civilnih organizacija u  prostorijama Omladinskog centra OPENS.  Cilj susreta je bio da se predstavnici Saveta Evrope upoznaju sa oblastima rada nezavisnih institucija i organizacija u Novom Sadu i da se predstavnici insitucija i organizacija upoznaju sa akcijom Saveta Evrope Borba protiv diskriminacije i promocija različitosti u Srbiji.

Na radnom sastanku su ispred Saveta Evrope učestvovali Throsten Afflerbach, šef odeljenja za inkluziju i anti-diskriminatornog Programa Saveta Evrope; Svetlana Rakić, senior projektna referentkinja, Maja Mikić Landratoške. asistentkinja projekta. Od nezavisnih institucija prisustvovali su predstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – Ombudsmana, zamenik Oroš Janoš, i Lokalnog ombdusmana Grada Novog Sada, ombudsmanka Marina Popov Ivetić. Na sastnku su, pored IZ KRUGA VOJVODINA, učestvovali  predstavnice i predstavnici sledećih organizacija: Grupa IZAĐI, Centar za omladinski rad, BalkanIDEA Novi Sad, Udruženje Snaga porodice, Ekumenska humanitarna organizacija, Kulturanova, Nacionalna asocijacija praktičara/praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i domaćina susreta, Omladinskog saveza udruženja OPENS.

Akcija Borba protiv diskriminacije i promocija različitosti u Srbiji usmerena je na podršku Srbiji da ispoštuje standarde Saveta Evrope, posebno onih vezanih za Evropsku Komisiju protiv rasizma i netolerancije (ECRI), kao i Savetnog odbora za Konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (ACFCNM).

Akcija će prvenstveno biti usmerena na: pružanje kontinuirane podrške u reformama zakonodavstva i politike sa ciljem suzbijanja diskriminacije i zaštite prava nacionalnih, etničkih i jezičkih manjina; jačanje kapaciteta korisnika u borbi protiv govora mržnje i zločina iz mržnje; promovisanje i zaštitu prava ranjivih društvenih grupa, uključujuči mlade, Rome i pripadnike LGBTI populacije. Akcija širi svoj fokus na povećanje zaštite i prustup mehanizmima obeštećenja za sve ugrožene društvene grupe, kao i na obezbeđivanje dalje promocije različitosti na lokalnom nivou.

Share this post