…IZ KRUGA – VOJVODINA članica WAVE mreže

Category: Novosti Tags: ,

…IZ KRUGA – VOJVODINA je od 15. oktobra 2021. članica mreže Žene protiv nasilja Evropa (WAVE).

WAVE je formalna mreža koju čine evropske ženske nevladine organizacije koje rade u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama i decom. WAVE mreža ima za cilj promovisanje i jačanje ljudskih prava žena i sprečavanje nasilja nad ženama i decom.

WAVE mrežu čini preko 150 ženskih organizacija, nacionalnih mreža i pojedinačnih članica koje rade u 46 država Evrope. Članice mreže služe kao izvor informacija o nasilju nad ženama i decom u njihovim zemljama, olakšavajući razmenu ideja i širenje informacija širom Evrope. Mnoge članice učestvuju u aktivnostima i projektima WAVE mreže, uključujući godišnju konferenciju, kao stručnjaci u oblasti nasilja nad ženama.

WAVE mreža radi na osnaživanju ženskih organizacija koje se bore za ženska prava i pružaju usluge ženama koje su preživele nasilje i lobira kod vlada država i relevantnih tela na nivou Saveta Evrope i Evropske unije kako bi se obezbedila održivost ženskih usluga kao način da se osigura da žene koje su preživele nasilje i njihova deca dobiju kvalitetne usluge.

Share this post