…Iz Kruga – Vojvodina učestvovala na radionici: Nasilje prema ženama i zdravlje

Category: Novosti Tags: , ,

Predstavnice Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe i Miladinka Mijatović, konsultantkinja na SOS telefonu, učestvovale su na onlajn radionici Nasilje prema ženama i zdravlje. Radionica je održana u utorak, 9. marta od 19 do 21 časova, putem Zoom aplikacije.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, EU info point Novi Sad i EU info point Niš u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, organizovali su onlajn razgovor na temu nasilja prema ženama i uticaja na njihovo zdravlje.

Radionicu je vodila psihološkinja Tanja Ignjatović, ispred Autonomnog ženskog centra u Beogradu. Pored individualnog konsultantskog rada sa ženama sa iskustvom nasilja, koordinira programe edukacije za predstavnike institucija, istraživanja, analiza javnih politika i zagovaranja. Njene glavne oblasti ekspertize su rodno zasnovano nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu, institucionalni odgovor na nasilja prema ženama i nasilje u porodici, zloupotreba dece protiv žena-majki koje imaju iskustvo nasilja, politike rodne ravnopravnosti u obrazovnim programima i odgovor obrazovnog sistema na rodno zasnovano nasilje.

Teme radionice bile su: život u nasilju i psihološke posledice na žene i njihovu okolinu, zakonski mehanizmi zaštite žena, uticaj nasilja na zdravlje žena, strategije prevladavanja i izlaska žrtve iz nasilja, upoznavanje sa mogućnostima zaštite od nasilja i izvorima podrške.

– Nasilje prema ženama je veliki društveni problem koji ugrožava pravo žena na slobodan i zdrav život. Iako žene najčešće preživljavaju nasilje od strane muževa, intimnih partnera i drugih članova porodice, odgovornost da reagujemo na nasilje nalazi se na svim članovima društva, jer nasilje nije privatna stvar pojedinca. Ugrožavajući život žena, nasilje onemogućava postizanje opšte jednakosti, razvoja i mira u društvu – kaže Tanja Ignjatović.

Share this post