Radionica o nasilju nad ženama sa invaliditetom

Category: Novosti

Poslednjeg dana Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra, predstavnice organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić i Ivana Nikolić su održale radionicu na temu Nasilje i diskriminacija prema ženama sa invaliditetom. Radionica je održana na Filozofskom fakultetu sa članicama i članovima Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom.

Jedan od osnovnih ciljeva organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA je da se nasilje prema osobama sa invaliditetom, posebno prema ženama sa invaliditetom u Vojvodini učini vidljivim. Smatramo da je podizanje svesti i edukacija studenata sa invaliditetom o ovoj temi veoma značajana. Radionica se sastojala od dve tematske oblasti. Prva je rod i invalidnost, u okviru koje smo obradili pojam invalidnosti, odnos roda i invalidnosti – društveni fenomeni, predrasude i sterepotipi prema ženama sa invaliditetom. U drugom delu radionice koji je bio posvećen rodno zasnovanom nasilju, obradili smo sledeće tematske celine: krug nasilja, vrste nasilja, posledice nasilja, nasilje u kontekstu života žene sa invaliditetom i specifičnosti vezane za iskustvo invalidnosti i porodičnog nasilja, principe rada za izlazak žena sa invaliditetom iz situacije nasilja, model i način rada SOS telefona naše organizacije.

Članice i članovi Udruženja studenata sa invaliditetom su naglasili da su njihove aktivnosti uglavnom usmerene na rešavanje problema pristupačnosti, personalne asistencije i inkluzivnog obrazovanja, ali da bi im značila saradnja sa organizacijom …IZ KRUGA – VOJVODINA jer postoji potreba za novim znanjima, veštinama i idejama, naročito kada su u pitanju teme kojima se …IZ KRUGA – VOJVODINA bavi.

Share this post