IZ KRUGA VOJVODINA na okruglom stolu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom


Članice IZ KRUGA VOJVODINA učestvovale su na Okruglom stolu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji je održan 31. oktobra 2023. godine u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada. Okrugli sto je organizovan u arhitektonski pristupačnom prostoru i prevođen je na znakovni jezik.

Okrugli sto je okupio predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom, civilnih organizacija koje se bave problemom zapošljavanja osobama sa invaliditetom, predstavnike lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne medije da bi se upoznali sa rezultatima analize stanja u oblasti zapošljavanja i razgovarali o problemima i preporukama za poboljšanje lokalnih politika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prisutne je pozdravila Mimica Živadinović i podsetila da je okrugli sto aktivnost Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Srbiji na projektu Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom.

Zatim je Anita Govlja, savetnica u Karijernom centru u Novom Sadu, ukratko je predstavila aktivnosti projekta koje su do sada realizovane u Novom Sadu i istakla da su osobe sa invaliditetom u Novom Sadu pokazale veliko interesovanje za usluge  Karijernog centra i da je veliki broj od osnivanja do danas veliki broj osoba sa invaliditetom dobilo podršku i da su u toku radionice.

Katarina Stanić, istraživačica Centra za socijalnu politiku i saradnica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je predstavila analizu  politika zapošljavanja osoba sa invaliditetom koju je sprovela za potrebe projekta. Između ostalog, istakla je sledeće značajne probleme u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom:

  • medicinski model procene radne sposobnosti i nedovoljnu usmerenost na individualnu procenu onoga što bi neka osoba sa invaliditetom mogla da radi, umesto što se procenjuje šta ne može da radi;
  • nemogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje su kategorisane trećim stepenom invalidnosti;
  • pasivizacija osoba sa invaliditeotm povezana sa socijalnim davanjima podstaknuto rasprostranjenim predrasudama da će izgubiti tuđu negu i pomoć ako se zaposle, a što je netačno;
  • nepostojanje adekvatne statistike o zapošljavnaju osoba sa invaliditetom, jer se često  zapošljavaju po opštim uslovima ili rade bez prijave radnog odnosa.

Okrugli sto je organizovao Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u okviru projekta Posao po meri; Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac i Smart Kolektiv.

Share this post