Edukativne aktivnosti za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava


Tokom jula meseca 2022. godine u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika, saradnice IZ KRUGA VOJVODINA i članice Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji su održale niz edukativnih aktivnosti za žene sa različitim vrstama invaliditeta i za medicinske stručnjakinje i stručnjake sa ginekoloških odeljenja.

Edukativne akcije u opštinama Vranje, Valjevo, Raška i Temerin

Edukativne akcije su održane u cilju podizanja svesti žena sa invaliditetom o važnosti prevencije seksualnog i reporduktivnog zdravlja i njihovog motivisanja da redovno obavljaju ginekološke preglede.

Članica Inicijative iz Vranja, Gordana Stojanović je u prostorijama Udruženja obolelih od multiple skleroze Pčinjskog okruga Vranje, 12. jula 2022. godine okupila 20 žena sa invaliditetom i informisala ih o važnosti prevencije seksualnog i reproduktivnog zdravlja i o mogućnosti grupnog preventivnog pregleda za žene sa različitim vrstama invaliditeta u Zdravstvenom centru u Vranju.

Svetlana Janković Beljanski, članica Inicijative i aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom, okupila je žene sa invaliditetom u Valjevu i govorila im o unapređenju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom, važnosti preventivnih ginekoloških pregleda i podstakla ih da razmišljaju o izazovima i preprekama sa kojima se suočavaju u ostvarivanju svojih prava. Edukativna akcija sa ženama sa invaliditetom je održana 12. jula 2022. godine u Muzeju zavičajnih pisaca u Valjevu.

U cilju podsticanja žena sa invaliditetom iz Valjeva da povećaju znanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, učesnice su predložile održavanje edukativnih tribina na kojima će medicinske stručnjakinje i stručnjaci govoriti o prevenciji ginekoloških oboljenja i unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja – rekla je Svetlana Janković Beljanski.

Učesnice na edukativnoj akciji iz Valjeva

Članica Inicijative iz Raške, Dušica Sretenović, govorila je sa 17 žena sa invaliditetom o važnosti preventivnih pregleda za rano otkrivanje onkoloških i ginekoloških oboljenja, poput raka grlića materice i tumora dojke. Dušica je govorila i o preprekama sa kojima se žene sa invaliditetom suočavaju u ostvarivanju prava na seksualno i reproduktivno zdravlje. Većina žena sa invaliditetom koje su učestvovale na treningu je izjavilo da redovno odlazi na ginekološke preglede. Žene sa invaliditetom koje ne odlaze na preglede su navele sledeće razloge: smatraju da je završen period klimaksa i da više ne treba da idu na preventivne preglede, neke žene nikada nisu imale partnera, niti seksualne odnose, veruju da nemaju ginekološka oboljenja ili nemaju naviku odlaska na redovne i preventivne ginekološke i ultrazvučne preglede. Edukativna akcija sa ženama sa invaliditetom iz Raške je održana 13. jula 2022. godine.

Tatjana Srdić, članica Inicijative iz Temerina je okupila 14 žena sa invaliditetom (fizičkim, mentalnim i intelektualnim) i govorila im o seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom i važnosti da se one uključe u aktivnosti na unapređenju svojih prava. Edukativna akcija sa ženama sa invaliditetom iz Temerina je održana 16. jula 2022. godine u prostorijama Udruženja građana Kap. U Temerinu se u ovom periodu posebno podsticalo uključivanje žena sa invaliditetom čiji je maternji jezik mađarski i gluvih žena koje koriste znakovni jezik. Tatjana je sa učesnicama razgovarala i o preprekama sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava.

Na Odeljenju ginekologije, Doma zdravlja u Temerinu, zaposlena je medicinska sestra koja posreduje u komunikaciji kada na pregled dođe žena sa invaliditetom čiji je maternji jezik mađarski jer lekar govori samo srpski jezik. Učesnice edukativne akcije su predložile da se u Temerinu uspostavi zakazivanje pregleda putem SMS poruka, što bi podstaklo žene sa oštećenjem sluha i poteškoćama u govoru da obavljaju ginekološke preglede.

Sistem podrške za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena i devojčica sa invaliditetom nije razvijen. Informisanje je oskudno, kao i briga o reproduktivnom zdravlju žena uopšteno, a predrasude prema seksualnosti žena sa invaliditetom rasprostranjene su i među medicinskim stručnjacima i stručnjakinjama. Majka devojčice od 16 godina, koja ima mentalni invaliditet je pokušala da zakaže ginekološki pregled u Domu zdravlja u Temerinu. Medicinska sestra je rekla da devojčicu od 16 godina nije potrebno dovoditi na pregled pre 18 godine i dok ne bude seksualno aktivna – kaže Tatjana Srdić.

Edukativne sesije u Vranju, Valjevu i Raški

Cilj edukativnih sesija za medicinske stručnjakinje i stručnjake je bio da se unapredi njihovo postupanje sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta, kako bi se ginekološki pregledi ubuduće obavljali bez diskriminacije i komunikacionih barijera.

Za medicinske stručnjakinje i stručnjake Odeljenja ginekologije u Zdravstvenom centru Vranje, članica Inicijative iz Vranja, Gordana Stojanović, održala je edukativnu sesiju na kojoj je govorila o preprekama sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava, nepristupačnosti zdravstvenih ustanova (arhitektonska, komunikacijska, informacijska) i predstavila je smernice za postupanje sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta. Edukativna sesija sa medicinskim stručnjakinjama i stručnjacima je održana 20. jula 2022. godine u prostorijama Zdravstvenog centra u Vranju.

Nastavljamo saradnju sa medicinskim stručnjakinjama i stručnjacima koju smo započeli 2020. godine za vreme pandemije Kovida-19, kada smo hidraulični ginekološki sto kojim je Opšta bolnica u Vranju opremljena, izmestili iz crvene Kovid zone u zelenu, bezbednu zonu. Žene sa invaliditetom su motivisane za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, zbog čega se početkom septembra 2022. godine planira organizovanje preventivnih ginekoloških pregleda za 20 žena sa različitim vrstama invaliditeta (16 žena sa fizičkim invaliditetom i 4 sa senzornim invaliditetom) – rekla je Gordana Stojanović.

Edukativna sesija sa medicinskim stručnjakinjama u Vranju

Članica Inicijative i aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom iz Valjeva, Svetlana Janković Beljanksi je 7. jula 2022. godine okupila medicinske stručnjakinje Odeljenja ginekologije u Domu zdravlja u Valjevu. Medicinske stručnjakinje su rekle da iako je Odeljenje ginekologije u Valjevu nakon renoviranja pristupačno ženama sa invaliditetom, one ređe dolaze na ginekološke preglede zbog loše organizovanog saobraćaja i nepristupačnih ulica, stereotipa i predrasuda koje su ukorenjene među zdravstvenim radnicima, nedovoljne informisanosti medicinskih stručnjakinja i stručnjaka o postupanju sa ženama sa invaliditetom, barijera u komunikaciji, nepristupačnog javnog prevoza i zbog toga smatraju veoma značajnim ovakve edukativne susrete.

Edukativna sesija sa medicinskim stručnjakinjama u Valjevu

Edukativna sesija za medicinske stručnjakinje i stručnjake sa Odeljenja ginekologije u Domu zdravlja u Raški održana je 13. jula 2022. godine. Članica Inicijative Dušica Sretenović je predstavila smernice za postupanje sa ženama sa invaliditetom u cilju unapređenja postupanja medicinskih stručnjakinja i stručnjaka sa ženama sa invaliditetom tokom ginekoloških pregleda. Učesnici su izjavili da će im smernice koristiti u budućem radu, posebno zbog toga što tokom školovanja i rada nisu imali edukacije o postupanju sa ženama sa invaliditetom.

Članice Inicijative su kroz edukativne aktivnosti koje su realizovale podstakle žene sa invaliditetom i medicinske stručnjakinje i stručnjake iz svojih zajednica da razmišljaju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena sa različitim vrstama invaliditeta i daju svoj doprinos unapređenju istih.

Share this post