U Kragujevcu održan trening za žene koje koriste znakovni jezik


U prostorijama Udruženja gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga Kragujevac, Ivana Zelić i Maja Jović su ispred IZ KRUGA VOJVODINA održale trening za žene sa senzornim invaliditetom koje koriste znakovni jezik u cilju podizanja njihovih kapaciteta i veština za zagovaranje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Na treningu su učestvovale članice Udruženja gluvih i nagluvih iz Kragujevca, a na znakovni jezik su prevodile tumačice Nada Jevtović i Vesna Rosić. Trenerica Maja Jović je deo treninga održala na znakovnom jeziku.

Trenerice su u prvom delu treninga upoznale učesnice sa radom IZ KRUGA VOJVODINA, a zatim su govorile o vrstama, modelima i terminologiji invalidnosti, seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena sa invaliditetom i preprekama sa kojima se suočavaju u ostvarivanju ovih prava. U drugom delu treninga sa učesnicama se razgovaralo o javnim akcijama koje žene sa senzornim invaliditetom mogu da organizuju u Kragujevcu, mapiranju prepreka, lobiranju za svoja prava i izradi plana zagovaračke akcije.

Trenerice su predstavile ključne korake koji dovode do društvene promene i primere akcija koje su žene sa invaliditetom, članice Inicijative žena sa invaliditetom za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u Srbiji realizovale u svojim opštinama. Učesnice su pozvane da se uključe u rad Inicijative kako bi zajedno sa ženama iz drugih opština radile na unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa inavaliditetom.

Žene koje ne čuju su izložene velikim pritiscima od najbliže okoline i zdravstvenih radnika koji im upućuju poruke da ne bi trebalo da rađaju zato što dete možda neće čuti, da neće moći da mu pruže odgovarajuću negu, da neće biti dovoljno dobre majke i supruge.

Za mene komšije kažu „Nema šanse da se ti udaš“.

Mog supruga su savetovali da nađe pravu devojku, sposobnu. Ja sam nagluva.

Moj muž je gluv i ima fizički invaliditet. Kada sam ostala trudna, bila sam izložena pritiscima od strane članova porodice i okoline da ne treba da rodim. Govorili su mi da moje dete neće čuti i da će naslediti invaliditet.

Žene koje ne čuju su podelile ključne prepreke sa kojima se suočavaju prilikom odlaska na ginekološke preglede:

Pregled mogu zakazati lično ili uz pomoć tumačice iz Udruženja, ne postoji mogućnost zakazivanja mejlom ili SMS porukama.

Medicinska sestra je rekla ženi koja je došla na pregled „Što si ti došla?“.

– Veća je posvećenost lekara kada razgovara sa ženama bez invaliditeta, nego sa ženama sa invaliditetom.

– Žene koje ne čuju su uskraćene za potpune informacije o pregledu. Lekari nam se obrate kratko, u par reči, tako da dobijemo polovične informacije.

Kada žena dođe u pratnji tumačice za znakovni jezik, pregled traje duže, žena može da postavi više pitanja i dobije sve odgovore.

Problem prilikom zakazivanja pregleda imaju žene koje nisu članice Udruženja, ne žive u Kragujevcu, nego na selu ili ne koriste znakovni jezik, ali i žene koje su u kasnijoj životnoj dobi postale nagluve i ne žele da koriste znakovni jezik.

Prepreke u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa senzornim invaliditetom koje koriste znakovni jezik će biti mapirane u Kragujevcu, dokumentovane i prezentovane relevantnim akterima i široj javnosti, kako bi se oni motivisali da preduzmu akcije za poboljšanje postojećeg stanja.

Trening je održan 26. septembra 2022. godine u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje njihovog kapaciteta za zagovaranje i senzibilizaciju zdravstvenih radnika. Projekat se realizuje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedninjenih nacija (UNFPA).

Foto: Ivana Maslać

Share this post