…IZ KRUGA – VOJVODINA na tribini Šta da radi žrtva nasilja – oblici pomoći i podrške


Koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na tribini Šta da radi žrtva nasilja – oblici pomoći i podrške za žrtve, koju je organizovala Sigurna ženska kuća uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji.

Tribina je održana za studente psihologije, prava, socijalnog rada i medijskih studija, 30. novembra 2021. godine u okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Cilj tribine bio je senzibilizacija budućih profesionalaca za prepoznavanje nasilja i upoznavanje sa radom nadležnih službi za zaštitu od nasilja u porodici.

Preko 60 studenata je bilo u prilici da prisustvuje izlaganjima 11 predstavnika institucija i organizacija koje pružaju podršku i pomoć ženama koje su preživele nasilje.

Ivana Zelić je govorila o ulozi ženskih nevladinih organizacija i njihovom postupanju u radu sa ženama koje su preživele nasilje, uslugama SOS telefona i pružanju psihološke podrške ženama sa iskustvom nasilja.

– Uloga ženskih nevladinih organizacija se ogleda u pružanju podrške ženama sa iskustvom nasilja i osnaživanju žena za izlazak iz situacije nasilja. Konsultantkinje koje rade na SOS telefonu procenjuju stepen ugroženosti i zajedno sa ženom izrađuju bezbednosni plan, informišu o postupanju nadležnih institucija, pružaju savetodavnu podršku i pomoć u razumevanju dinamike nasilja. Žene često ostaju u situaciji nasilja zbog toga što nemaju podršku bliskih osoba, zakonske procedure predugo traju, nemaju gde da odu, nemaju dovoljno prihoda, plaše se eskalacije nasilja… Zbog toga je važno da radimo svi zajedno, jer je nasilje u porodici problem koji ne može da reši samo jedna služba – rekla je Ivana Zelić.

Pored predstavnice Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA na tribini su govorili stručnjaci i stručnjakinje iz Policijske uprave u Novom Sadu, Osnovnog javnog tužilaštva, Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, Sigurne ženske kuće, Кlinike za ginekologiju i akušerstvo, Centra za zaštitu žrtava seksualnog nasilja, Apelacionog suda u Novom Sadu, Višeg suda u Novom Sadu, Višeg javnog tužilaštva i Radio – televizije Vojvodine.

Učesnici tribine su imali priliku da se upoznaju i sa merama porodično pravne zaštite, Službom za pomoć i podršku svedocima i oštećenima, multisektorskom saradnjom relevantnih subjekata zaštite i načinima medijskog izveštavanja o rodno zasnovanom nasilju.

Share this post