Sećanja na detinjstvo: odrastanje žena s invaliditetom


Povodom Međunarodnog dana devojčica, Organizacija za podršku ženama s invaliditetom … IZ KRUGA – VOJVODINA objavila je publikaciju pod nazivom Sećanja na detinjstvo: odrastanje žena s invaliditetom. Publikacija sadrži dvadeset jednu priču koju su žene s invaliditetom ispričale o svojim detinjstvima, evocirajući devojčicu unutar sebe. Žene čije su priče zastupljene u publikaciji ne samo da su prihvatile poziv da urone u sećanja i podele deo svojih iskustava sa svetom, nego su nesebično širile ideju i pozivale druge žene da im se pridruže u pričanju svojih priča. Prikupljena iskustva su autentični glasovi žena s invaliditetom koje su odrastale u poslednje tri decenije prošlog veka i na smeni vekova.

Sećanja žena s invaliditetom variraju idealizovanu sliku detinjstva odgovarajući na niz pitanja koja strukturiraju njihove priče: Kako su u detinjstvu zamišljale današnju sebe? O čemu su sanjale, od čega su strepele? Šta ih je tad najviše bolelo, a šta najlakše razveseljavalo? Šta im je bilo potrebno, a nisu imale? Čime su ih obasipali, a nije im trebalo? Kakve bi bile da su odrastale u drugom vremenu, na drugačijem mestu? Koliko često danas prepoznaju tu devojčicu u sebi? Kakav joj je izraz lica? Kako je neguju? Koje njihove talente i svojstva ona čuva? Šta bi današnje one rekle sebi devojčici?

Ovo su priče o čudesnim Alisama na pragu obične zemlje, običnog društva, običnosti kojoj se stremi kao najvišem cilju ljudskog postojanja. One nose svoje terete, one biju svoje bitke i vraćaju se jednoj zajedničkoj misli – da mi je bilo više biti djevojčica, jer su svijest o različitosti i neprihvatanju težak put koji moraju proći same.

Iz recenzije Ane Kotur-Erkić

Autorke, odrasle žene, istovremeno su devojčice kakve su nekada bile, dvostruke protagonistkinje u bar dva vremenska punkta, stoga su i priče lukovi sa kompleksnim, promenljivim doživljajima sebe i sveta. (…) Dragocena dvostrukost priča su (i) prirodno združene dimenzije univerzalnosti i specifičnosti, specifičnosti odrastanja sa invaliditetom i univerzalnosti koje potiču iz opštih odlika odrastanja i iz datosti našeg područja. (…) I tu je dodatna snaga ove zbirke – autorke iz dubine sebe pružaju sliku lišenu stereotipa (ponekad do mere da, ukoliko ne znate da je priča o devojčici sa invaliditetom, ne biste to ni primetili). To je slika devojčica sa snovima (…) uspomene devojčica koje se igraju i barbikama i mačevima…

Iz recenzije Galine Maksimović

Čitajući tekstove žena sa različitim iskustvom invaliditeta, pratimo njihove glasove dok komponuju sopstvenu životnu priču koja teče kao tok emocija, sećanja, ljubavi i mnogobrojnih tegoba i oblikuje pred nama događaje iz prošlosti, tako da su osećanja onih koje pričaju, gotovo uvek povezana sa drugima, bez kojih to detinjstvo i mladost ne bi bili mogući.

Iz recenzije Svenke Savić

Preuzimanje publikacije je besplatno.

Share this post