Info centar u drugom kvartalu 2022. pružio 151 uslugu

Category: Novosti Tags: ,

Info centar Organizacije za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA pruža usluge informisanja osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica i građanima zainteresovanim za oblast invalidnosti o pravima, beneficijama, servisima i postojećim uslugama podrške za osobe sa invaliditetom.

U periodu od 1. aprila do 30. juna 2022. godine saradnice Info centra pružile su ukupno 151 uslugu za 58 korisnika. Usluga je pružena za 50 žena (od toga se 45 obratilo prvi put) – 32 žene bez invaliditeta, 16 sa fizičkim invaliditetom, 2 sa senzornimi i kombinovanim invaliditetom i 8 muškaraca (6 bez invaliditeta i 2 sa fizičkim invaliditetom). Osobe bez invaliditeta su se najčešće obraćale zbog informisanja o pravima i beneficijama za članove porodice koji imaju invaliditet (pozivi roditelja za decu sa fizičkim, mentalnim i intelektualnim invaliditetom, pozivi dece za roditelje sa invaliditetom).

U ovom periodu saradnice Info centra pružile su najviše usluga informisanja (117) o pravima iz oblasti socijalne zaštite (o podnošenju zahteva za izdavanje parking nalepnice za osobe sa invaliditetom), penzijsko – invalidskog osiguranja (informisanje o uslovima za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje, procenu radne sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom), zdravstvene zaštite (zakazivanje preventivnih ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom). Pored usluga informisanja, pruženo je 26 usluga upućivanja na druge ustanove, institucije, organizacije i službe podrške (policiju, Centar za socijalni rad, Sigurnu žensku kuću, Dom zdravlja, Fond penzijsko – invalidskog osiguranja, Nacionalnu službu za zapošljavanje, Biro za pružanje pravne pomoći, druge nevladine organizacije, institucije, službe psihološke podrške i pravne pomoći) i 8 konsultacija sa advokatkinjom (o uslovima za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, pružanje podrške u ostvarivanju prava na medicinsko – tehnička pomagala).

Korisnici usluga su se u najvećem procentu obraćali putem telefona (62%), u manjem procentu putem društvenih mreža Fejsbuka i Instagrama (16%), putem mejla (15%), Viber i SMS porukama (6%) i u neznatnom procentu lično (1%). Komunikacija putem telefona je i dalje za većinu korisnika Info centra najefikasniji način za dobijanje brzih i pouzdanih informacija, naročito kada je reč o korisnicima koji u manjoj meri koriste internet i društvene mreže.

Najveći broj korisnika je iz gradskih i prigradskih sredina (55), a manji iz seoskih (3). Pored velikog broja poziva širom Vojvodine (Novog Sada, Veternika, Ledinaca, Bačkog Jarka, Siriga, Pančeva), zabeleženi su pozivi i iz drugih mesta Srbije (Beograda, Raške, Niša, Kukljina – Kruševac), ali i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Poljske.

U odnosu na prvi kvartal 2022. godine zabeležen je porast u broju pruženih usluga za (54) i broju korisnika za (19) što smatramo da je usled veće promocije rada Organizacije i Info centra u medijima i na društvenim mrežama.

Usluge Info centra Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA dostupne su korisnicima svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 066/447 – 040 (poziv, Viber, SMS), putem mejla office@izkrugavojvodina.org, Fejsbuk naloga @izkrugavojvodina i Instagram naloga @iz_kruga_vojvodina.

Rad Info centra Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA u prvom kvartalu 2022. podržale su holandska fondacija Mama Cash i Rekonstrukcija ženski fond.

Share this post