Info centar u drugom kvartalu 2022. pružio 167 usluga

Category: Novosti Tags: ,

Info centar Organizacije za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA pruža usluge informisanja osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica i građanima zainteresovanim za oblast invalidnosti o pravima, beneficijama, servisima i postojećim uslugama podrške za osobe sa invaliditetom.

U periodu od 1. aprila do 30. juna 2022. godine saradnice Info centra pružile su ukupno 167 usluga za 58 korisnika50 žena (32 bez invaliditeta, 16 sa fizičkim invaliditetom, 2 sa senzornimi i kombinovanim invaliditetom) i 8 muškaraca (6 bez invaliditeta i 2 sa fizičkim invaliditetom). Osobe bez invaliditeta su se najčešće obraćale zbog informisanja o pravima i beneficijama za članove porodice koji imaju invaliditet (pozivi roditelja za decu sa fizičkim, mentalnim i intelektualnim invaliditetom, pozivi dece za roditelje sa invaliditetom).

U ovom periodu saradnice Info centra pružile su najviše usluga informisanja (130) o pravima iz oblasti socijalne zaštite (o podnošenju zahteva za izdavanje parking nalepnice za osobe sa invaliditetom), penzijsko – invalidskog osiguranja (informisanje o uslovima za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje, procenu radne sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom), zdravstvene zaštite (zakazivanje preventivnih ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom). Pored usluga informisanja, pruženo je 29 usluga upućivanja na druge ustanove, institucije, organizacije i službe podrške (policiju, Centar za socijalni rad, Sigurnu žensku kuću, Dom zdravlja, Fond penzijsko – invalidskog osiguranja, Nacionalnu službu za zapošljavanje, Biro za pružanje pravne pomoći, druge nevladine organizacije, institucije, službe psihološke podrške i pravne pomoći) i 8 konsultacija sa advokatkinjom (o uslovima za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, pružanje podrške u ostvarivanju prava na medicinsko – tehnička pomagala).

Korisnici usluga su se u najvećem procentu obraćali putem telefona (60%), u manjem procentu putem mejla (17%), putem društvenih mreža Fejsbuka i Instagrama (16%), Viber i SMS porukama (6%) i u neznatnom procentu lično (1%). Komunikacija putem telefona je i dalje za većinu korisnika Info centra najefikasniji način za dobijanje brzih i pouzdanih informacija, naročito kada je reč o korisnicima koji u manjoj meri koriste internet i društvene mreže.

Najveći broj korisnika je iz gradskih i prigradskih sredina (55), a manji iz seoskih (3). Pored velikog broja poziva širom Vojvodine (Novog Sada, Veternika, Ledinaca, Bačkog Jarka, Siriga, Pančeva), zabeleženi su pozivi i iz drugih mesta Srbije (Beograda, Raške, Niša, Kukljina – Kruševac), ali i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Poljske.

U odnosu na prvi kvartal 2022. godine zabeležen je porast u broju pruženih usluga za 65% i broju korisnika za 60% što smatramo da je usled veće promocije rada Organizacije i Info centra u medijima i na društvenim mrežama.

Usluge Info centra Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA dostupne su korisnicima svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 066/447 – 040 (poziv, Viber, SMS), putem mejla office@izkrugavojvodina.org, Fejsbuk naloga @izkrugavojvodina i Instagram naloga @iz_kruga_vojvodina.

Rad Info centra Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA u prvom kvartalu 2022. podržale su holandska fondacija Mama Cash i Rekonstrukcija ženski fond.

Share this post