Studenti na stručnoj praksi u IZ KRUGA VOJVODINA

Category: Novosti Tags: , ,

Stručnu praksu u IZ KRUGA VOJVODINA realizovalo je sedam studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu tokom marta i aprila meseca 2023. godine. Jedna studentkinja master studija socijalnog preduzetništva na Odseku za sociologiju angažovala se ukupno 90 sati, a četiri studentkinje i dva studenta prve godine na Odseku za socijalni rad u angažovali su se po 30 sati svaki. 

Studenti su se tokom stručne prakse upoznali sa istorijatom, trenutnim funkcionisanjem i segmentima rada IZ KRUGA VOJVODINA (usluge, kampanje, aktivnosti zagovaranja, istraživački rad, izdavaštvo, Portal o invalidnosti). Učili su o modelima invalidnosti, jeziku invalidnosti, standardima pristupačnosti i dizajna za sve i stekli osnovna znanja o porodičnom i partnerskom nasilju nad ženama sa različitim vrstama invaliditeta, postupanju sa ženama sa različitim vrstama invaliditeta i ženama koje žive u rezidencijalnim ustanovama. Pored toga, informisali su se o funkcionisanju organizacija osoba sa invaliditetom, međunarodnom filmskom festivalu osoba sa invaliditetom “Uhvati film”, Međunarodnom danu socijalnog rada i Međunarodnom organizacijom socijlanih radnika. Tokom stručne prakse učestvovali su u aktivnostima i događajima koji su bili aktuelni (unapređenje i održavanje društvenih mreža, skup o ulozi zdravstvenih radnika u zaštiti od porodičnog nasilja, konferencija povodom Dana socijalnog rada, filmsko veče povodom 8. marta, sastanak sa predstavnicima Kancelarije za mlade i drugo).

Tokom stručne prakse u IZ KRUGA VOJVODINA svi studenti su redovno i na vreme dolazili na praksu, ozbiljno i odgovorno pristupali radnim zadacima,  motivisano i zainteresovano ih obavljali. Studenti su istakli da im je značajno što su imali prilike da saznaju više o preprekama na koje nailaze žena sa različitim vrstama invaliditeta u svakodnevnom životu i u rezidencijalnim ustanovama i da nauče osnove postupanja u zavisnosti od vste invaliditeta jer nemaju prilike da o tome uče na studijskim programima koje pohađaju.  

Share this post