Medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama

Category: Novosti

U okviru Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, predstavnica organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Nikolić je 5. decembra 2014. na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu održala predavanje studentima i studenkinjama treće godine na temu Medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama.

Na početku predavanja, studentkinje i studenti su upoznati sa pojmom i vrstama nasilja, kao i stavovima o nasilju koji se formiraju pod uticajem medija. Posebna pažnja je bila usmerena na medijsko izveštavanje o slučajevima femicida tokom prethodne godine. U velikoj meri je primetno izveštavanje koje sadrži stereotipno tumačenje nasilja, upotrebu senzacionalističkih izraza i nedostatak empatije sa onima koji preživljavaju nasilje. Vrlo često se rodno zasnovano nasilje ne prepoznaje već se kao motivi femicida navode ljubomora, nezaposlenost, strast, alkoholizam i slično. Upoznali su se s činjenicom da mediji danas češće izveštavaju o problemu nasilja prema ženama i ubistvima žena u porodičnim ili partnerskim odnosima. Međutim, stereotipni i senzacionalistički pristupi ovom problemu, uz nepoštovanja privatnosti žrtve, prisutni su i pored zakona i novinarskih kodeksa. Žrtve se oputužuju za alkoholizam, raskalašan život, nasilje nad članovima i članicama porodice, prevaru, ljubomoru, promiskuitet, čime se otvara prostor za dodatnu viktimizaciju žrtve. Posledica ovakvog medijskog izveštavanja je formiranje iskrivljene slike o fenomenu nasilja nad ženama u javnosti.

Studentima i studentkinjama su prikazani dobri i loši primeri medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama tokom prethodne godine, a predavačica ih je upoznala i sa mogućim načinima prigovora na izveštavanje medija.

Zaključak predavanja je da su nam mediji saveznici u borbi protiv nasilja prema ženama i da kvalitetnim izveštavanjem mogu dati veliki dobrinos ovoj borbi.

Share this post