Usluge Info centra u trećem kvartalu 2021.

Category: Novosti Tags: ,

Info centar …IZ KRUGA – VOJVODINA pruža usluge informisanja o pravima, benefinicijama, servisima i načinima podrške osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica i građanima zainteresovanim za oblast invalidnosti. Saradnice su u periodu od 1. jula do 30. septembra 2021. godine pružile ukupno 35 usluga.

Usluge Info centra u ovom kvartalu primilo je 17 žena (8 sa i 9 bez invaliditeta) i 7 muškaraca (5 sa invaliditetom i 2 bez invaliditeta) i to 15 osoba po jednu uslugu i 9 osoba 2 usluge. Većina osoba sa invaliditetom imala je fizički invaliditet, samo jedna sa mentalnim invaliditetom, a osobe bez invaliditeta najčešće su se obraćale zbog informacija o pravima svojih roditelja, dece ili drugih članova porodice sa invaliditetom.

Najčešći razlozi obraćanja korisnika u ovom kvartalu su informisanje o pravima iz oblasti socijalne zaštite (usluge pomoći i nege u kući, hraniteljstva za odrasle osobe, smeštaj u gerontološki centar i ostvarivanje beneficija). Info centar je često samo spona između korisnika i drugih službi podrške i institucija (Centar za socijali rad, Fond za penzijsko – invalidsko osiguranje, domovi zdravlja, druge nevladine organizacije i institucije, službe psihološke podrške ili pravne pomoći).

Korisnici usluga su se u ovom kvartalu u nešto višem procentu (54%) javljali putem telefona, ali je visok i procenat korisnika(46%) koji su koristili druge kanale: Fejsbuk, Viber, Instragram, SMS i mejl. Stariji korisnici su u manjoj meri koristili internet za obraćanje Info centru, preferiraju komunikaciju putem telefona jer odmah dobiju informaciju koja im je potrebna.

Najveći broj poziva upućen je iz gradova (69%) a manji iz rularnih mesta (31%). Pretežno su pozivi iz Vojvodine (Novog Sada, Vrbasa, Petrovaradina, Temerina, Sombora i Putinaca), ali su zabeleženi pozivi i iz drugih regiona Srbije (Doljevca i Novog Pazara).

Rad Info centra Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA u trećem kvartalu 2021. podržale su holandska fondacija Mama CashRekonstrukcija ženski fond.

Usluge Info centra Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA dostupne su korisnicima svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 066/447 040 (poziv, Viber, SMS) putem Fejsbuka @izkrugavojvodina i Instagrama @iz_kruga_vojvodina ili mejlom na office@izkrugavojvodina.org.

Share this post