IZ KRUGA VOJVODINA formalizuju saradnju sa Fakultetom za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Category: Novosti Tags: ,

Članica Upravnog odbora IZ KRUGA VOJVODINA, Olivera Pejak Prokeš, pozvala je rukovodioca Katedre za pravo Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, doc. dr Zorana Vavana na sastanak radi diskutovanja mogućnosti za uspostavljanja dugoročne formalne saradnje. Naime, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i ranije je neformalno podržavao rad IZ KRUGA VOJVODINA upućujući svoje studente da učestvuju u javnim događajima organizacije relevantim za njihov profesionalni razvoj. Poslednji takav događaj je Međunarodna konferencija Zašto su nam potrebne studije invalidnosti? na kome je učestvovalo više studenata sa studijskih programa Pravo, Bezbednost i kriminalistika i Poslovna psihologija.

Na sastanku koji je održan 9. februara 2024. godine u kancelariji IZ KRUGA VOJVODINA, pored Olivere Pejak Prokeš i Zorana Vavana, učestvovali su Veronika Mitro, programska menadžerka i Svjetlana Timotić, izvršna direktorka.

Veronika Mitro je upoznala gosta sa razvojem, kapacitetima, uslugama i trenutnim aktivnostima IZ KRUGA VOJVODINA i predstavila dosadašnju višegodišnju saradnju koju ostvaruje sa visokoškolskim obrazovnim ustanovama u državi i svetu.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić neguje misiju svog osnivača, trudeći se da se razvija u pravcu koji, osim što angažuje kvalitetne profesore i vrsne stručnjake na svakom od svojih studijskih programa i nagrađuje stipendijama najbolje studente, podrazumeva i rad na razvijanju i uvođenju novih studijskih programa koji nedostaju u akademskom obrazovanju, kao i saradnju sa drugim obrazovnim programima, uspešnim kompanijama, ustanovama,  sudovima pa i udruženjima građana u kojima studenti mogu steći praktična iskustva i dodatna znanja. Upravo  tu leže mogućnosti za saradnju našeg fakulteta sa IZ KRUGA VOJVODINA – istakao je Zoran Vavan.

Zaključeno je da uspostavljanje formalne saradnje između Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i IZ KRUGA VOJVODINA može biti na obostranu korist i da će u narednom periodu definisati predlog memoranduma o saradnji i uputiti na usvajanje relevantnim telima obeju strana.

Share this post