Sastanak Sazvežđa podrške u IZ KRUGA VOJVODINA


Članice Sazvežđa podrške održale su sastanak 26. maja 2022. godine u prostorijama Organizacije za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA.

Sazvežđe podrške je neformalna mreža 14 organizacija i institucija iz Novog Sada, koje rade na unapređenju mentalnog zdravlja mladih, pružanjem besplatnih usluga psihosocijalne podrške. Članice mreže Sazvežđa podrške su: Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA, Novosadski humanitarni centar – NSHC, Omladina JAZAS Novi Sad, Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici – MentalHub, Savetovalište – Aktiv NS, Organizacija XY Spectrum, Udruženje građana Patrija, EDIT centar, Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce, Grupa IZAĐI, SOS Ženski centar i Podružnica društva psihologa Srbije za Južnobački okrug i Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Sastanak je održan u cilju povezivanja i uspostavljanja saradnje između članica Sazvežđa podrške i Odeljenja za dečiju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, koje pruža psihosocijalnu podršku mladima u oblasti mentalnog zdravlja. Ispred Odeljenja sastanku je prisustvovala Jelena Amidžić.

Jelena Amidžić je učesnice sastanka upoznala sa organizacionom strukturom Odeljenja, problemima mladih sa mentalnim zdravljem i resusrima za pružanje psihosocijalne podrške mladima i osnaživanje njihovih porodica. Članice Sazvežđa podrške su Jeleni Amidžić predstavile svoj rad u oblasti mentalnog zdravlja mladih, kapacitete svojih udruženja i najveće izazove u radu sa mladima.

Članice Sazvežđa podrške su predložile nekoliko mogućnosti za saradnju sa Odeljenjem za dečiju i adolescentnu psihijatriju: organizovanje radionica sa mladima koji su na terapiji, upućivanje mladih sa poremećajima u ponašanju na usluge članica Sazvežđa podrške i uključivanje mladih koji su bili na psihijatrijskom lečenju u volonterske i druge aktivnosti u cilju njihove integracije.

Na sastanku su učestvovale predstavnice udruženja građana (Ivana Zelić i Miladinka Mijatović, Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA; Danče Radošević, Novosadski humanitarni centar – NSHC; Teodora Đokić, Centar Srce; Milana Katašić, EDIT centar; Ivana Volf, Grupa IZAĐI; Milana Božulić, Omladina JAZAS Novi Sad; Slavica Ranisavljev Kovačev, OPENS) i predstavnica zdravstvene ustanove (Jelena Amidžić, Klinički centar Vojvodine, Klinika za psihijatriju, Odeljenje za dečiju i adolescentnu psihijatriju). Moderatorka i supervizorka sastanka bila je Bojana Perić Prkosovački.

Share this post