…IZ KRUGA – VOJVODINA na Festivalu mentalnog zdravlja


Predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe i Miladinka Mijatović, konsultantkinja na SOS telefonu održale su radionicu Seksualnost i seksualno nasilje nad ženama sa invaliditetom 12. oktobra 2021. godine. Radionica je održana u okviru 6. Festivala mentalnog zdravlja u omladinskom centru OPENS.

Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa brojnim organizacijama i ustanovama organizuje 6. Festival mentalnog zdravlja od 10. do 20. oktobra 2021. godine pod nazivom Gradimo siguran prostor za mentalno i seksualno zdravlje. Ovogodišnji festival uključuje različite aktivnosti koje se realizuju onlajn i na više lokacija u gradu kao što su radionice, interaktivna predavanja, tribine, filmske projekcije i izložbe.

Tema ovogodišnjeg Festivala je značaj seksualnog zdravlja za mentalno zdravlje i blagostanje svih članova i članica društva.

Voditeljke radionice su govorile o modelima invalidnosti, seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom, kako onih koje žive u porodicama tako i onih u rezidencijalnim ustanovama. Istakle su prepreke sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u prepoznavanju i prijavljivanju seksualnog nasilja, faktorima rizika od seksualnog nasilja i preporukama za pružanje podrške ženama sa invaliditetom.

Problemi sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava su stereotipi i predrasude o seksualnosti i roditeljstvu, nedostupnost informacija u prilagođenim formatima, nedovoljna informisanost medicinskog osoblja o invalidnosti, neadekvatna i neprilagođena komunikacija sa lekarima i medicinskim osobljem, arhitektonska, komunikacijska i informacijska nepristupačnost službi podrške.

Učesnicima radionice su posebno značajna saznanja o politički korektnoj terminologiji i diskriminaciji žena sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama. Potpuno su šokirani činjenicom da institucionalizovane žene ne donose samostalno odluke o svom reproduktivnom zdravlju. Odluke u njihovo ime donose negovatelji ili dodeljeni staratelji bez prethodnog konsultovanja sa ženom. Žene bez datog informisanog pristanka dobijaju kontraceptivne pilule uz redovnu terapiju, ugrađuje im se spirala, prinudno obavlja abortus i sterilizacija, što sve predstavlja tešku povredu osnovnih ljudskih prava.

Share this post