Budući socijalni radnici na stručnoj praksi u IZ KRUGA VOJVODINA

Category: Novosti Tags:

Stručnu praksu u IZ KRUGA VOJVODINA realizovalo je osam studenata druge godine Studijskog programa Socijalni rad na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu tokom maja meseca 2024. godine.

Tokom prakse studenti su se upoznali sa organizacionom strukturom,  aktivnostima, saradnicima, kancelarijskim prostorom  IZ KRUGA VOJVODINA, pregledali sadržaje na vebsajtu i društvenim mrežama IZ KRUGA VOJVODINA, čitali priloge na internet mediju organizacije – Portalu o invaidnosti i konstultovali štampani info materijale i objavljene publikacije.

Studenti su dobili mogućnost da tokom stručne prakse prate predavanja na daljinu u okviru Neformalnog obrazovnog programa studija invalidnosti SADAŠNJOST INVALIDNOSTI i konsultuju osnovnu literaturu. Naučili su nešto novo o modelima invalidnosti, iskustvima osoba sa različitim vrstama invaliditeta, pokretu za prava osoba sa invaliditetom, zagovornicima samostalnog života u Srbiji, principima pristupačnosti, dizajnu za sve, pristupačnosti kulturnih institucija i kulturi pristupačnosti.  

Tokom stručne prakse učestvovali su na času smeh joge i u svojim lokalnim zajednicama proverili arhitektonsku, informacijsku i komunikacijsku pristupačnost javnih institucija.

Svi studenti su pokazali zavidno interesovanje za ciljnu grupu IZ KRUGA VOJVODINA i aktivnosti kojima se organizacija bavi i motivisano obavljali zadatke tokom stručne prakse.

Share this post