SOS služba u drugom kvartalu 2022. pružila 206 usluga

Category: Novosti Tags: ,

Saradnice SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA su u periodu od 1. aprila do 30. juna 2022. godine u okviru SOS službe pružile ukupno 206 usluga za 25 korisnica (od toga 15 korisnica se obratilo prvi put), i to 152 specijalizovane usluge konsultantske SOS podrške, 32 usluge individualne psihološke podrške i 22 konsultacije sa advokatknjom.

U najvećem procentu usluge su pružile putem telefonskih razgovora (60%), porukama putem Vibera, mejla i SMS-a (21%) i ličnim dolaskom u prostorije Organizacije (19%).

Od 152 specijalizovane usluge konsultantske SOS podrške, 51 je bila usluga informisanja (o postupku prijave nasilja i postupanju nadležnih institucija za zaštitu od nasilja u porodici, uslovima za smeštaj u Sigurnu kuću, ciklusu nasilja, pružanju individualne psihološke podrške, uslugama pravnog savetovanja ženama koje su izložene nasilju u porodici i partnerskim odnosima, postupku za dobijanje starateljstva nad maloletnim detetom, postupku za razvod braka, podeli imovine supružnika). Pored usluga informisanja, pružene su 52 usluge osnaživanja (pružanjem psihološke podrške zbog nedostatka samopouzdanja, naglašene samokritičnosti, tokom izrade bezbednosnog plana za izlazak iz nasilja, trajanja sudskog postupka za nedavanje izdržavanja i dobijanja starateljstva nad maloletnim detetom), 31 konsultantska usluga za zakazivanje psihološke podške i 18 upućivanja na druge službe, institucije i nevladine organizacije za zaštitu od nasilja u porodici i partnerskim odnosima (pravno savetovanje, psihološku podršku, policiju, Centar za socijalni rad, Sigurnu žensku kuću, Centar za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva Srce, Udruženje Restart). Pružene su i 22 usluge konsultacija sa advokatkinjom (o podeli bračne sutekovine, nedavanju izdržavanja u postupku koji se vodi zbog nasilja u porodici, razvoda braka, određivanja privremene mere za samostalno vršenje roditeljskog prava, sprođenju mera korektivnog nadzora).

Među korisnicama kojima je u drugom kvartalu 2022. godine pružena usluga u okviru SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, 12 su žene sa nekim oblikom invaliditeta (fizički, senzorni, intelektualni, mentalni ili hronično oboljenje) i 13 su žene bez invaliditeta. Žene koje su se obraćale za podršku su različite starosne dobi, najmlađa ima 22, a najstarija 82 godine. Žene iz gradskih sredina (18su se češće obraćale SOS službi za podršku u odnosu na žene iz seoskih područja (7). Pored velikog broja poziva iz gradskih i prigradskih sredina (Novog Sada, Beograda, Stare Pazove, Kule, Rume), zabeleženi su pozivi i iz seoskih sredina (Futoga, Čortanovaca, Žarkovca, Doljevca, Debeljača, Crvenke i Siriga).

Žene su u najvećem broju bile izložene psihološkom (23), fizičkom (9) i ekonomskom nasilju (8), a zatim i drugim oblicima (proganjanje, izolacija, kontrola i seksualno nasilje). Počinioci nasilja su najčešće supružnici, bivši supružnici, partneri, bivši partneri, roditelji, deca, poznanici, komšije, poslodavci, ali i drugi članovi porodice (očuh).

Žene koje su izložene nasilju su se u najvećem broju samostalno obraćale za uslugu, samo su 4 poziva uputile druge osobe u ime žena koje su izložene nasilju (saradnice iz drugih organizacija i institucija za korisnice sa invaliditetom koje su izložene nasilju).

Rad SOS službe Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA u drugom tromesečju 2022. podržali su holandska fondacija Mama Cash i Rekonstrukcija ženski fond.

Foto: Pixabay

Share this post