Obuka za žene sa invaliditeom u Pančevu


Četvorosatna obuka naslovljena Seksualna i reproduktivna prava žene sa invaliditetom održana je 15.9.2023. godine od 11.00 do 15.00 sati u Pančevu u prostorijama Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih.  

Obuka je jedna od aktivnost projekta Podizanje kapaciteta žena sa invaliditetom da zagovaraju i edukuju stručnjake o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima i rodno zasnovanom nasilju i unapređenje dostupnosti relevantnih informativnih materijala u pristupačnim formatima. Projekat sprovodi IZ KRUGA VOJVODINA sa Kancelarijom u Srbiji Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u okviru programa Mi odlučujemo. Aktivnosti se realizuju u opštinama Kovin, Kruševac, Pančevo i Ruma u saradnji sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom.

Suzana Belić, slađana Radenković, Sandra Janjanin i Veronika Mitro

Obuka u Pančevu organizovana je u saradnji sa Udruženjem distrofičara Južnobanatskog okruga uz veliku podršku zastupnice Slađane Radenković koja je uključila druga udruženja osoba sa invaliditetom i pozvala lokalne medije. Značajnu pomoć u realizaciji ovog događaja pružila je Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih obezbeđujući svoje pristupačen prostorije za održavanje obuke i svoje tumačice Suzanu Belić i Sanju Janjanin koje su profesionalno i sa velikim entuzijazmom prevodile sa i na znakovni jezik predavanja, radionice i diskusije. Podršku su pružila i druga pančevačka udruženja osoba sa invaliditetom, Udruženja slepih i slabovidih, Udruženje multiple skleroze, Udruženje Na pola puta i Udruženje MNRO,  tako što su podstakla svoje članice da se uključe u obuku.

Na obuci su učestvovale 23 žene sa različitim vrstama invaliditeta, a celokupni edukativni događaja vodila je saradnica projekta Dušica Petrović, i sama žena sa invaliditetom koja je u jednom prethodnom projektnom ciklusu prošla kroz sličnu obuku a sada prenosi drugim ženama sa invaliditetom svoja znanja i iskustva sa terena iz svoje lokalne zajednice Raške.

– Žene sa invaliditetom su najčešće nevidljive, naročito u manjim mestima. Nisu upoznate sa svojim seksualnim i reproduktivnim pravima. Na ovakvim edukacijama one se upoznaju sa svojim pravima i osnažuju se da samostalno donose informisane odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, zagovaraju za svoja seksualna i reproduktivna prava i život bez nasilja, a takođe uče da su vredne kao partnerke, supruge, majke, baš kao i svaka druga žena – istakla je Dušica Petrović.

Učesnice obuke su zainteresovano pratile i aktivno dorpinosile radu i navodile prepreka sa kojima se one suočavaju u pristupu uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Uporno me prozivaju, iako u zdravstvenoj knjižici piše da ne čujem, i ja tako sedim i čekam neznajuči da sam prozvana.

– Prošle godine, imala sam pedeset i šest godina i išla sam na pregled kod ginekologa i ona me lepo izbacila, sve vičući: Izlazi! Šta ćeš ti ovde, stara si, nemaš više ni hormon!

– Bila sam na pregledu i lekar viče na mene: – Ti, slepice! TI! Šta ćeš ti ovde?! Šta će tebi pregled!

– Jednostavno osećam da nije zainteresovan da stvarno obavi pregled, već tako, nešto me zapitkuje… i do kraja uopšte me i ne pregleda.

– Ima nekih stepenika, tako se penje na sto. Niko od osoblja neće da mi pomogne a ja ne mogu samostalno da se popnem.

– Saobraćaj u gradu je nepristupačan, ne može se bez asistencije stići do zdravstvene ustanove. Često i odustanem od odlaska jer nema ko da mi asistira.

Uz mentorsku podršku IZ KRUGA VOJVODINA učesnice obuke će u narednom periodu u svojoj lokalnoj zajednici mapirati i dokumentovati prepreke koje žene sa različitim vrstama invaliditeta onemogućuju da ostvaruju svoja seksualna i reproduktivna prava i pristupaju uslugama zaštite od rodno zasnovanog nasilja. Rezultate mapiranja će staviti na raspolaganje međusektorskim mehanizmima za kreiranje politika i organizovaće edukativne sesije za zdravstvene radnike i predstaviti im Smernice za postupanje sa ženama sa invaliditetom i Ključne poruke za put ka ravnopravnosti žena i mladih osoba sa invaliditetom razvijene u okviru programa Mi odlučujemo.

Žene sa invaliditetom zaslužuju da žive u sistemu koji podržava njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje i pruža im zaštitu od rodno zasnovanog nasilja. Da bi to postala stvarnost žena sa invaliditetom, potrebno je prvo razviti opšte razumevanje o ovom problemu, a tome značajno mogu doprineti lokalni mediji i građanstvo.

Zahvaljujemo se novinarkama Olgi Janković iz lista Politika, Snežani Đurić iz RTV Vojvodina i Ani Vugrinec novinarki veb portala i nedeljnika Pančevac i kreatorki sadržaja za društvene mreže IZ KRUGA VOJVODINA Mirjani Jakšić što su doprinele vidljivosti ove značajnog događaja i teme.

Vas pozivamo da na sajtu i društvenim mrežama pratite rad IZ KRUGA VOJVODINA na unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom i zaštite od rodno zasnovanog nasilja. Shodno vašim mogućnostima podržite rad IZ KRUGA VOJVODINA i uključite se u ovaj rad i Vi.  

Share this post